Dyrköpta erfarenheter – ambassadör (14)

Nyanställa? Redigera inlägg      2010-03-30 kl 09:15 av Annika AndebarkGilla0 kommentarerTaggad advokat, annika andebark, arbetsanhopning, arbetsgivare, jurist, pensionsavgångar31 visningar Igår satt jag länge vid skrivbordet igen! Hinner inte med! Det är mycket både med bygget och hemsidan. Samtidigt är efterfrågan på advokattjänster större än utbudet här ute. Alla advokater har för mycket att göra. Och det […]

Hur lång tid tar det innan ett straff försvunnit ur straffregistret?

Rikspolisstyrelsen ansvarar för misstankeregistret och belastningsregistret. Belastningsregistret omnämns ofta straffregistret, polisregistret, brottsregistret. Men inom Polisen används begreppet belastningsregistret. Det finns inte något enkelt svar på den frågan eftersom det beror på vad det rör sig om för påföljd. På polisens hemsida finns uppräkning av gallringstider för olika påföljder. Du kan inte ge någon fullmakt att […]

Advokat och entrprenör

Eftersom 75% av klassen var hemma pga snöovädret vid dagens föredrag gör jag här ett försök att sammanfatta det. När Radio Kristianstad för några år sedan presenterade mig kallade de mig idéspruta. Jag brukar säga att jag säljer trygghet och god nattsömn. En stor del av vårt arbete handlar om att lösa tvister – men […]

Tänk om alla ungdomar visste det här!

”Läppsyl var föremål för ringa misshandel Hovrätten finner att en man som kastat en läppsyl på bakhuvudet på en kvinna ska hållas straffrättsligt ansvar för ringa misshandel oberoende av att mannens gärning provocerats fram av att denne fått en drink kastad i ansiktet. Dokumentet i fulltext: HovR B 9279–11 Dokumentet som PDF i original:  HovR […]

Fotboja

Länge drömde jag om att bli journalist. Det ständiga lärandet lockade. Kanske är det därför jag fortfarande är frågvis. Det stimulerar mig att ta reda på sådant jag inte vet. T ex det där med fotboja. Därför ringde jag upp Frivården. Den som döms till fängelse i 6 månader eller mindre kan få fängelsestraffet omvandlat […]

Fria eller fälla?

Ända sedan jag började läsa juridik 1988 har jag hamnat i diskussioner där människor förfärats över hur ”domstolen friar de skyldiga”. Jag väljer att citera Karnovs nyhetsbrev från idag; ”HovR friar den morddömde i High Chaparral-målet För en fällande dom i brottmål krävs att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det har gått till […]

En advokat får inte främja orätt

Vänner frågar ofta hur jag kan vara försvarare. Som advokat har jag en lojalitetsplikt mot klienten. Det innebär att inget får hindra mig att ta tillvara klientens intressen – så länge jag inte främjar orätt. Främja orätt – vad är det? Om klienten säger – jag är oskyldig – är det inte min uppgift att […]

Straffmätning i praktiken – fängelse eller villkorlig dom? (del 6)

Visst verkar det enkelt när man följer lagtexten? Nu till verkligheten. Jag har valt att citera en dom gällande förskingring. L hade förskingrat 231 000 kr från sin arbetsgivare. I tingsrätten och hovrätten dömdes hen till 10 månaders fängelse med följande motivering ” Förskingringsbrottet är av sådan art och omfattning att fängelse av allmänpreventiva skäl bör följa. […]

Skyddtillsyn (del 5)

BrB 30 kap 30 kap. 9 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten beakta 1. om en påtaglig förbättring skett […]