Villkorlig dom (del 4)

Ok – vi har kommit fram till att brottets straffvärde säger fängelse men den tilltalade är ostraffad. Hur kommer vi då fram till om det är fråga om villkorlig dom eller skyddstillsyn? BrB 30 kap 7 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det saknas särskild anledning att befara […]

Hur väljer man mellan fängelse, vilkorlig dom och skyddstillsyn? (del 3)

BrB 30 kap 1 § Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn. Bestämmelser om användningen av överlämnande till särskild vård finns i 31 och 32 kap Det är inte ovanligt att den tilltalade erkänt gärningen. Då är det istället straffet försvararen inriktar sig på under processen. […]

”Vilket straff får jag?” (del 1)

”Vilket straff får jag?” (del 1) När jag är  försvarare är ofta klientens första fråga ”Vad får jag för det här?” Att svara på det är inte lätt! Tingsrätten får inte döma någon om åklagaren inte lyckats visa att den tilltalade gjort sig skyldig till det åklagaren påstår. I stämningsansökan har åklagaren en gärningsbeskrivning. I […]

Straffet för smuggling

Tidigare ansåg jag att smuggling skulle ha ett högt straffvärde. I Ystad är smuggelsprit billig och lätt tillgänglig för ungdomar.  Efter att ha haft ett antal klienter som åkt fast för smuggling börjar jag ändra uppfattning. Ofta är klienten en yngre kille som säger att han och hans kompisar är på väg till jobb i Norge. De […]

Smuggling och användningen av samhällets resurser

Vid Ystads tingsrätt är häktning pga smuggling vardagsmat. Förordnandena som försvarare i dessa mål är så vanligt förekommande att jag funderar på om de dagligen har häktningsförhandlingar där misstanken rör smuggling. Vad kostar dessa processer samhället? Åklagare: närvarande vid en häktningsförhandling, genomgång av utredningen och stämningsansökan, en huvudförhandling Domare: förordnande av försvarare, en häktningsförhandling, en […]

Påföljder

Den första frågan klienten ställer är; ”Vad får jag för det?” Här kan du läsa mer om hur straffvärdet bestäms.  Det mycket som påverkar straffvärdet. Dessutom är det olika påföljder som blir aktuella utifrån klientens situation. T ex kan  skyddstillsyn bara dömas ut om det finns ett behov hos klienten. Böter Penningböter (idag lägst 200 kr och högst […]