Smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor

Åh vad jag önskar att jag hade kunnat översätta den här sidan till polska. Sedan skulle jag vilja att den fick spridning i Polen.

Hur många gånger skall jag försvara polacker som missförstått den svenska lagen? Varje gång tycker jag så synd om klienten.

Tänk dig att du och dina kompisar åker till ett annat land för att jobba. Med i bilen har var och en den ranson av alkhoholhaltiga drycker och cigaretter som du får föra med dig. Du vet inte om du kommer att konsumera allt. Kanske skall du ge lite till dem du hälsar på.

”Genom lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import mm regleras vissa frågor rörande import från tredje land (=land utanför Europeiska unionen, EU). Rörande resandes import, dvs import av icke kommersiell natur, finns särskilda regler i 3 kap. Här anges bl. a. vilka mängder alkohol, vin och tobak som får införas tull- och skattefritt från tredje land. När det gäller privatimport från land inom EU gäller ju generellt en frihet att köpa beskattade varor i vilket EU-land som helst och sedan fritt ta dem med till ett annat EU-land. Skatt tas sålunda ut endast i det medlemsland där varorna inköptes och inget annat EU-land har rätt att beskatta varorna. … I och för sig finns ingen högsta gräns för vad som får föras in för eget bruk, men blir införseln för omfattande kan den komma att anses som en yrkesmässig import. Eftersom privatpersoner inte har rätt att föra in alkohol i Sverige för kommersiella ändamål utan att ha partihandelstillstånd blir en sådan överträdelse att bedöma som smugglingsbrott.” skriver Martin Borgeke och George Sterzel i boken Påföljdspraxis.

För privat bruk får du till Sverige föra in 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl från land som inte är med i EU. Det finns tabeller för hur man räknar om detta till sprit. Mängden öl/alkoläsk delas med åtta, mängden vin delas med tre eller fyra beroende på vinets styrka. Det skulle innebära att införselmängden motsvarar omkring 53 liter alkohol (10+6,7+22,5+13,75). Dessa gränser har för allmänheten blivit den ”ranson” man får föra in.

Om du och dina tre kompisar alla har med er vars en ”full ranson” innebär det att ni totalt har med er motsvarande 211,8 liter alkohol.

I Påföljdspraxis kan man vidare läsa följande; ”Enligt 4 kap 2 § 2 st alkohollagen (1994:1738) gäller dessutom att en resande endast får föra in alkohol för eget eller för familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Införsel på annat sätt, t ex för andra personers egna bruk, kan därför vara att bedöma som smugglingsbrott.”

Om den resande påstår att alkoholen och cigaretterna är avsedda för eget bruk måste åklagaren motbevisa detta påstående. Om åklagaren inte kan motbevisa det saknar mängden varor betydelse. Den som fört in varorna skall i så fall inte fällas.

Om åklagaren lyckas visa att varorna inte var avsedda för eget bruk fälls den misstänkte för smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Straffet är fängelse upp till två år.

När man bestämmer straffet tittar man på den totala mängden alkohol i bilen. De som var med i bilen anses ha genomfört smugglingen tillsammans och i samförstånd. Här krävs det väldigt mycket för att någon av dem skall slippa straff.

Om vi antar att de fyra resande ”fyllt sin ranson” – som tycks vara ett vanligt sätt att tänka – har de sammanlagt 211 liter alkohol. Det skulle motsvara fyra månaders fängelse.

I boken Påföljdspraxis finns följande tabeller som riktlinjer vid bestämmande av påföljd. ”Riktlinjerna utgår genomgående från mängden sprit utöver tillåten (tull- och avgiftsfri) kvantitet, räknad i liter.”

Upp till 59 liter – dagsböter

60 liter – 1 mån

100 liter – 2 mån

150 liter – 3 mån

200 liter – 4 mån

400 liter – 5 månader

Grovt brott

600 liter – 6 mån

800 liter – 7 mån

1 000 liter – 8 mån

1 250 liter – 9 mån

1 500 liter – 10 mån

1 750 liter – 11 mån

2 000 liter – 1 år

50 000 liter – 4 år

Vad innebär det här i praktiken? Du och dina kompisar blir tagna i tullen. Varken åklagaren eller domstolen tror på er förklaring att ni själva skall använda alkoholen. Om ni inte har hemvist i Sverige häktas ni då åklagaren och rätten anser att det finns risk att ni skall undandra er lagföring eller försvåra utredningen av smugglingsbrottet.

Under tiden polisen utreder ärendet sitter ni inlåsta med restriktioner. Dvs ni får inte kommunicera med omvärlden, inte ordna flyttning av bilen etc.

Efter ca två veckor hålls det rättegång. Om domstolen fortfarande inte tror på din version att du skulle använda alkoholen själv döms var och en av er för smuggling av den totala mängden som fanns i bilen. Ni flyttas till en anstalt där ni omedelbart börjar avtjäna straffet. Den tid ni suttit häktade avräknas från straffets längd.

Missförstå mig inte – jag tycker verkligen att det är bra att tullen stoppar smugglingen (mer om det en annan gång). Samtidigt känner jag empati för klienterna. Jag kan tänka mig in i den här situationen och dela deras hopplöshet.

Hittills har den stora frågan för alla varit hur det går med bilen. Men nu är redan detta inlägg för långt… så jag får återkomma även i den här delen.

När jag skriver inser jag att jag faktiskt ska be en av mina tolkar översätta den här texten. Tänk så bra det vore om jag kunde få ge den till min klient direkt – då skulle de kanske lättare förstå hur det fungerar. Dessutom skulle de kunna sprida informationen i Polen för att undvika missförstånd. För jag tror verkligen på mina klienter när de säger att de inte förstod att de gjorde sig skyldiga till ett brott när de förde in sin ”ranson” i landet.