Påföljder

Den första frågan klienten ställer är; ”Vad får jag för det?”

Här kan du läsa mer om hur straffvärdet bestäms. 

Det mycket som påverkar straffvärdet. Dessutom är det olika påföljder som blir aktuella utifrån klientens situation. T ex kan  skyddstillsyn bara dömas ut om det finns ett behov hos klienten.

Böter

Penningböter (idag lägst 200 kr och högst 4 000 kr)

Dagsböter (idag lägst 30 och högst 150 st. Lägsta dagsbot är idag 50 kr och högsta 1 000 kr – dock lägst totalt 750 kr)

Villkorlig dom (anses som lindrigare än skyddstillsyn)

Prövotid 2 år – dvs om den tilltalade begår brott inom 2 år från domen kan den villkorliga domen förverkas

Villkorlig dom skall förenas med dagsböter mellan 30-200 st

Villkorlig dom får förenas med samhällstjänst (40-240 timmar)

Skyddstillsyn

Övervakning 1 år (kan förlängas) , prövotid 3 år

Får (men måste inte) förenas med

a) dagsböter (30-200 st)

b) samhällstjänst (40-240 timmar)

c) särskild behandlingsplan (kontraktsvård) (Innefattande ett alternativt fängelsestraff)

d) fängelse (14 dagar-3 månader)

Fängelse

14 dagar-fängelse på livstid

(villkorlig frigivning efter 2/3 (obs måste vara över en månads fängelsestraff) – prövotid – övervakning)

Sluten ungdomsvård

(ingen villkorlig frigivning)

14 dagar till 4 år

För den som är under 21 år finns särskilda regler om lindrigare påföljder, men det går jag inte in på här.