”Vilket straff får jag?” (del 1)

”Vilket straff får jag?” (del 1)

När jag är  försvarare är ofta klientens första fråga ”Vad får jag för det här?” Att svara på det är inte lätt!

Tingsrätten får inte döma någon om åklagaren inte lyckats visa att den tilltalade gjort sig skyldig till det åklagaren påstår. I stämningsansökan har åklagaren en gärningsbeskrivning. I den tar åklagaren upp de rekvisit som behöver vara uppfyllda för att gärningen skall vara straffbar. Rekvisit är olika omständigheter som finns omnämnda i lagtexten.

Om vi tar lagtexten för misshandel i brottsbalken 3 kap 5 §

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

För att någon skall kunna dömas för misshandel skall åklagaren kunna visa att den tilltalade har ”tillfogat en annan person” något av följande

a)     Kroppsskada

b)     Sjukdom

c)     Smärta

d)     Försatt hen i vanmakt

e)     Försatt hen i annat sådant tillstånd

Dessutom måste åklagaren kunna visa att den tilltalade haft uppsåt (dvs haft för avsikt att skada). Om den tilltalade bara var vårdslös kan hen istället dömas för vållande till kroppsskada.

Lyckas inte åklagaren lägga fram tillräcklig bevisning skall åtalet ogillas.

Visst är det märkliga ord som används i tingsrätten. På en privat bjudning fick jag höra hur en privatperson upplevt en rättegång. Beskrivningen ledde till många skratt. ”Domstolen ogillade vittnet.” Jo, så skulle man kunna se det…. ”juridiska är ett märkligt språk…

3 svar på ””Vilket straff får jag?” (del 1)”

  1. Jörgen Malmunger skriver:

    Kan inte se ”hen” i lagtexten!

    1. Woups… har jag angett det som citat…. Uppskattar din koll läsning….

    2. Men jag har ju inte citerat – då är det väl ok? Tyckte att ordet hen var lite enklare än honom/henne

Kommentarer är stängda.