Det tar två år från klientmötet tills jag ser bröllopsfotot i tidningen – det säger vad jag tycker om sambolagen (del 10)

När jag håller föredrag brukar jag säga att det tar två år från att jag träffat klienterna tills jag ser deras bröllopsfoto i tidningen – och det säger väl allt om vad jag tycker om sambolagen. Framförallt gäller detta sambor som bara har gemensamma barn.

Gifta makar som inte har några särkullbarn ärver allt efter varandra med fri förfoganderätt. Barnen får inte ut något arv förrän båda föräldrarna är borta.

En sambo har inte någon arvsrätt enligt lag. Den enda rätten är en bodelningsrätt som innebär att den efterlevande får behålla samboegendom till ett totalt värde motsvarande två basbelopp – eller ca 90 000 kr. Istället är den avlidnes laga arvingar som ärver. Se mer på Advokatbyråns hemsida

Om samborna upprättar testamente k.an den avlidnes barn kräva ut sin laglott (även de gemensamma barnen). Laglotten är hälften av vad barnet skulle ha ärvt utan testamente.

Detta är den största anledningen till att många sambor väljer att gifta sig efter att de har varit hos mig.