”Kräver inte en revers en förmögenhetsöverföring?”

På twitter får jag följande fråga; ”Kräver inte en revers en förmögenhetsöverföring? Eller en bakomliggande förmögenhetsöverföring?”

Antag att Anders köper byggvaror för 50 000 kr och lägger ner arbete motsvarande 50 000 kr på Barbros hus. Då skulle paret kunna göra en överenskommelse om att Barbor skall betala Anders 100 000 kr för arbetet. Det vore klokt att även ta med den här bakgrunden i ett avtal. Istället för att Barbro tar lån på fastigheten och betalar beloppet till Anders skulle de kunna upprätta en revers.

När det gäller byggvarorna ser jag inte några problem i att reglera detta genom en revers. När det gäller arbetet är det mer oklart.