Smuggling och användningen av samhällets resurser

Vid Ystads tingsrätt är häktning pga smuggling vardagsmat. Förordnandena som försvarare i dessa mål är så vanligt förekommande att jag funderar på om de dagligen har häktningsförhandlingar där misstanken rör smuggling.

Vad kostar dessa processer samhället?

Åklagare: närvarande vid en häktningsförhandling, genomgång av utredningen och stämningsansökan, en huvudförhandling

Domare: förordnande av försvarare, en häktningsförhandling, en huvudförhandling, förberedelse av målet och skrivande av dom

Notarie: samma som domaren ovan men även upprättande av protokoll

Kansliet: lyckas hitta en försvarare som kan åta sig en häktningsförhandling dagen efter, expediering av beslut och domar.

Tolkar: förhör vid polis och tull, kleintmöte med advokat före häktningsförhandling, häktningsförhandling, klientmöte med advokat, polisförhör, klientmöte med advokat för genomgång av stämningsansökan, huvudförhandling, genomgång av dom

Advokat: klientmöte innan häktningsförhandling, häktningsförhandling, klientkontakter, polisförhör, tidsspillan för transport till häkten och domstol, förberedelse inför huvudförhandlng, huvudförhandling, avslutande åtgärder

Häktespersonal: två personer närvarande för varje tilltalad vid häktningsförhandling och huvudförhandling

Tid som anhållen och häktad. Det vore intressant att veta vad en häktesplats kostar per dygn.

Undrar om makthavarna insett hur mycket pengar det handlar om.

Detta är ett inlägg i en serie om smugglig. Vill du läsa övriga inlägg kan du skriva smuggling i rutan längst upp till höger eller klicka på smuggling i taggmolnet nere till höger.