Straffet för smuggling

Tidigare ansåg jag att smuggling skulle ha ett högt straffvärde. I Ystad är smuggelsprit billig och lätt tillgänglig för ungdomar. 

Efter att ha haft ett antal klienter som åkt fast för smuggling börjar jag ändra uppfattning.

Ofta är klienten en yngre kille som säger att han och hans kompisar är på väg till jobb i Norge. De har tagit med sig en stor ranson alkohol och cigaretter eftersom de skall stanna länge i Norge och de vet att alkoholen är dyrare där. Alkoholen och cigaretterna ska de själv använda. Deras kostnader för resan inklusive inköpta varor motsvarar ofta flera månadsinkomster. På åklagarens fråga om hur de fått ihop dessa pengar berättar de om hur de använt sparmedel.

Jag har ingen aning om hur mycket alkoholen och cigaretterna är värda i Norge. Men jag inbillar mig att det största straffet är att alkoholen och cigaretterna förverkas.

Visst det är inte någon lyxmiljö att sitta i häkte och fängelse. Men om du är arbetslös borde det vara ett större straff att förlora sina besparingar än att tillbringa en-tre månader i svenskt fängelse.

Skulle man kunna förändra straffet för smuggling? Skulle det gå att ha ett strafföreläggande som godkäns vid gränskontrollen samtidigt som varorna förverkades? Skulle ett sådant strafföreläggande kunna verkställas i Polen?

Jag tror att det vore klokt att reda ut de här frågorna och istället lägga resurserna på fler tulltjänstemän. Antagligen skulle det leda till större beslag av alkohol.