Villkorlig dom (del 4)

Ok – vi har kommit fram till att brottets straffvärde säger fängelse men den tilltalade är ostraffad. Hur kommer vi då fram till om det är fråga om villkorlig dom eller skyddstillsyn?

BrB 30 kap 7 §

Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Såsom särskilda skäl för villkorlig dom i stället för fängelse kan rätten beakta, om den tilltalade samtycker till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter.

30 kap. 8 §

Villkorlig dom skall förenas med dagsböter, om inte ett bötesstraff med hänsyn till skyldighet att fullgöra samhällstjänst eller andra följder av brottet skulle drabba den tilltalade alltför hårt eller om det finns andra särskilda skäl mot att döma till böter.

Vad kan det vara för skäl till att den villkorliga domen inte förenas med böter? Ja, ett skäl kan vara att den tilltalade mister jobbet. Ett annat kan vara att det utdöms ett högt skadestånd (inlägg kommer om detta.)