Fotboja

Länge drömde jag om att bli journalist. Det ständiga lärandet lockade.

Kanske är det därför jag fortfarande är frågvis. Det stimulerar mig att ta reda på sådant jag inte vet. T ex det där med fotboja. Därför ringde jag upp Frivården.

Den som döms till fängelse i 6 månader eller mindre kan få fängelsestraffet omvandlat till fotboja. Då kommer det ett brev hem med information om detta.

Om den dömde har inkomst får han eller hon själv betala 50 kr/dag.

Om fängelsestraffet är mer än 6 månader kan den dömde få ”utökad frigång” efter halva strafftiden. Denna utökade frigång kan ske med fotboja.

Om vi antar att en person dömts till 9 månaders fängelse måste 4,5 månader avtjänas i anstallt. 1,5 månader kan avtjänas med fotboja. När 1/3 av straffet (här 3 månader) återstår blir den dömde villkorligt frigiven. Om den frigivne begår nya brott inom prövotiden kan den villkorligt medgivna firheten förverkas och läggas till det nya straffet.