Affärsängel – #klimatsmartainvesteringar 6

När jag arbetade som företagsrådgivare kom jag i kontakt med begreppet Affärsängel.

Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter.

Nu är jag ju inte någon riktig affärsängel – men jag ser en del av Cykelaffärens investeringar som ett sätt att hjälpa klimatsmarta företag att utveckla ny teknik.
Om du väljer att gå in i expanderande företag måste du vara beredd på att kunna skjuta till mer kapital i nyemissioner – annars minskar ditt aktieinnehav i värde genom utspädning.
Många må ha synpunkter på Cykelhandlarens Fyrverkeriförsäljning, men de vet ju inte att varenda krona som tjänas jobbar vidare för klimatet genom investeringar i klimatsmarta företag och mark som “ligger” för biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara aktieägare

Avanza: Vad är en nyemission och varför gör man det?

Nasdaq: Vad behöver man tänka på när man är aktieägare

Placera: Vad är utspädning?

Vad är utspädning?

Förhoppningsbolag

Att investera i ny teknik kan innebära en berg-och-dalbana på börsen. Eftersom omsättningen i aktien ofta är låg (dvs det är inte så många som köper och säljer varje dag) kan kursen förändras med flera procent på en dag. Nedan kommer jag skriva om några klimatsmarta bolag i Cykelaffärens portfölj för att beskriva hur det är att äga aktier i den typen av bolag.

Förhoppningsbolag och hur de värderas.

Den här bilden är tagen i april 2013 när jag besökte Simris Alg i Hammenhög

Simris Alg

De första aktierna i Simris Alg köpte Cykelaffären flera år innan börsintroduktionen. Jag hade lärt känna Fredrika Gullfot i Hammenhög och trodde verkligen på idén att odla alger. Fredrika Gullfot är en sann miljöhjälte och en stor inspiratör när det gäller att leva klimatsmart.

Det som jag särskilt gillar med Simris Alg är betydelsen för utfiskningen av världshaven. Dessutom odlas algerna i slutna system så att du kan vara säker på att slippa miljögifter och microplaster i deras produkter.

Tyvärr har EU:s byråkrati satt många käppar i hjulet för bolaget. Produktionen är nu utbyggd men fortfarande envisas EU med att kräva in mer dokumentation för att godkänna produkterna som livsmedel. Jag menar – hur svårt kan det va? Vi får ju äta socker – inbilla mig inte att alger producerade i slutna system skulle vara hälsovådliga.

Vi fortsätter att stötta bolaget genom nyemissionerna som krävs för att kunna satsa i USA och Sydkorea istället.

Så länge bolaget får fram riskvilligt kapital kommer det inte att gå i konkurs. Men fortfarande går företaget back varje år.

Detta är vad jag menar med att vara en Affärsängel. Tack vare att det finns investerare som tror på företaget kan det fortsätta att utveckla produkter som är viktiga för att minska utfiskningen i haven. Personligen tror jag våra investeringar gör mer nytta där än som bidrag till organisationer.

På Simris Algs hemsida kan du läsa mer om vad som händer

Företagarmiddag i Simrishamn med Fredrika Gullfot och Jessica Schönenmeyer

Cortus Energy

Ett bolag som vars kurs verkligen har åkt berg-och-dalbana är Cortus Energy.

Jag kom i kontakt med den fantastiska biogasen när jag var gift med en lantbrukare på Österlen och fick förmånen att följa med på en biogas-resa till östra Tyskland.

Vilken potential det finns i vårt avfall!

När jag några år senare råkade läsa om Cortus Energys teknik blev jag nyfiken.

Att omsätta ny teknik till affärer är dock inte enkelt. Även Cortus Energy har mött många motgångar och flera av deras projekt har snubblat på mållinjen. Hur många nyemissioner vi har varit med om minns jag inte. Men varenda gång får jag hjärtat i halsgropen när kursen störtdyker. Sedan när det kommer goda nyheter sticker den åter upp. Människor leker ständigt följa John på börsen. Då passar jag på att sälja och tar hem vinster som sedan kan användas i nästa nyemission – för var så säker. De kommer.

Just nu är kursen lägre än någonsin och teckningstiden för den senaste nyemissionen pågår fram till den 21 november 2018.

Det är mycket på gång i Cortus Energy. Den första anläggningen beräknas tas i bruk i Höganäs under hösten. Och så sent som den 9 november 2018 publicerades det här

Energimyndigheten har beviljat Cortus Energy stöd för en genomförbarhetsstudie för att producera grönt flygbränsle genom förgasning av skogsbränslen med WoodRoll® och med en efterföljande process omvandla gasen till flytande bränslen.

Flyg sker till nära 100% med fossil energi, utsläppen ger negativa klimateffekter som spås öka. Sverige har möjlighet att från skogen producera grönt flygbränsle om en resurseffektiv kedja från skog till grönt flygbränsle etableras. Cortus Energys unika förgasningsprocess, WoodRoll®, omvandlar med högsta effektivitet skogsprodukter till en förnybar energigas (syntesgas) vilken kan omvandlas till flytande grönt bränsle. Den katalytiska teknik som omvandlar syntesgas till flytande bränsle är beprövad för storskaliga projekt baserat på fossil energi. Syntesgasen från WoodRoll® framställs från bioenergi och har i sammanhanget en liten kapacitet. Initiativ till småskaliga lösningar finns utanför Sverige. Studien skall identifiera sådana småskaliga tekniker som är lämpliga att användas i kombination med WoodRoll® och därmed möjliggöra lokal produktion av grönt flygbränsle.

För studien har Cortus Energy erhållit stöd från Energimyndigheten om SEK 391,644. Studien skall utföras under första kvartalet 2019 tillsammans med bl a KTH. Ett bra resultat skapar förutsättningar för att utveckla detta tillämpningsområde för Cortus Energy.

”Med WoodRoll® så framställer vi en unikt ren syntesgas som lämpar sig för katalytiska processer vilket vi visat tidigare i år i Köping med produktion av fordonsgas (SNG). Nu tar vi nästa steg som går ut på att omvandla vår gas till flytande drivmedel. Vi är glada att Energimyndigheten ser potentialen i detta och stödjer denna studie. Mycket utveckling pågår för ”Gas-To-Liquid” processer i det kapacitetsområde som WoodRoll® verkar i. Om vi nu kan finna och kvalificera en användbar lösning för grönt flygbränsle är marknadspotentialen enorm.”, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

Att förklara vad Cortus Energy håller på med ger jag mig inte in på – men det handlar om att framställa fossilfri energi – gå in och läs mer på deras hemsida.

SolTech

Är ett tredje exempel på hur dina investeringar kan göra nytta.

Även detta är ett litet bolag som både genomfört nyemissioner och gett ut obligationer. Eftersom bolaget är litet skulle jag misstänka att aktieägarna säljer aktier för att kunna köpa obligationer istället.

Obligationerna ges ut regelbundet för att finansiera utbyggnaden av solenergi i Kina. Här kan du räkna hem hur mycket koldioxidminskning din investering bidrar till. (Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om det här.)

Investeringen i SolTech aktien har hittills inte varit någon god placering. Den 8 februari 2016 stod aktien i 28,40. Nu – ett antal emissioner senare – står den i 8,13.

Jag tror att vi kommer se en snabb omsvängning den dag politker verkligen tar konsekvenserna av klimatkrisen och vidtar kraftfulla förändringar för att minska de fossila utsläppen. Till dess fortsätter jag att investera för att världen verkligen behöver en ny klimatsmart teknik.

På bolagets hemsida kan du läsa mer om verksamheten i Sverige och satsningen i Kina.

En bild från oktober 2012 – vi behöver värna naturen

Fåglar

Nu när jag är iväg och skriver i Älvdalen kan jag passa på att publicera några klipp som jag sparat ner för att ha i framtiden …

Att ta verka för biologisk mångfald blev mitt livsändamål efter psykiatriska kliniken. De senaste åren har vi sått in hela fält med solrosor för fåglar och humlor. Så snart solrosfältet är tömt börjar vi fågelmatningen. De kommer i hundratals – bofinkar, koltrastar och grönfinkar. Det har blivit som våra husdjur.

Nedan kan du läsa några faktaklipp om småfåglar.

Här kan du se när Fågelräddaren matar våra fåglar.

Rapporten ”Sveriges fåglar 2018” visar både väldigt positiva och negativa exempel. Det har exempelvis de senaste 10 åren gått väldigt bra för sångsvan, storskrake, havsörn, tornfalk, trana, silltrut, sydlig gulärla, gärdsmyg, tofsmes, nötkråka, steglits, domherre och stenknäck och många vadare såsom nordlig kärrsnäppa och rödbena. Allra starkast ökning uppvisar bland andra gransångare, gråsiska, brushane och fjällripa.

De negativa tendenserna för flera arter är också starka. Det fortsätter gå dåligt för jordbruksfåglar som ortolansparv och ärtsångare. Flera av landets utpräglade skogsfåglar går det också sämre för. Antalet observerade järpar har nästan halverats på tio år, det ses en tredjedel färre orrar, 22 procent färre tjädrar och observationer av talltitor har minskat med 30 procent. För lappmesen, som kräver gammal skog för att trivas, är dataunderlaget mer osäkert de senaste 10 åren, men sett på en 20-årsperiod har arten minskat med hela 72 procent.

Här kan du se ett klipp från den 11 november 2018 när fåglarna äter.

Andra arter som visar starkt nedåtgående trender är bläsand, småspov, havstrut, sommargylling och grönfink.

40 procent av världens 11 000 fågelarter minskar och var åttonde art är utrotningshotad. Hoten varierar, men de har en gemensam nämnare – människan.

– EU:s jordbrukspolitik har bidragit till att boskapsskötseln koncentrerats. Det betyder att det finns allt färre insekter och insektsätande fåglar som svalor i jordbruksmiljöerna. Man kan exempelvis välja ekologiska produkter eftersom det finns mer insekter i miljöer som producerar ekologiska livsmedel, säger han. ( Teemu Lehtiniemi på Birdlife Finland)

Länkar

Hur går det för Sveriges fåglar? – Natursidan

State of the world’s birds

Även välkända arter är nu utrotningshotade – Natursidan

Fågelläten och fågelsång i Sverige – Natursidan

Hur tar du hand om din cykel?

En sån där dag då grådasket gör det svårt att komma ut
När regnet slått sig till ro över hela Skåne
Vi fixar cykelbeställningar, tar hand om småfåglar tills regnet upphör
Turen tar tid
Vi fyller korg och pakethållare med skräp
Känner oss nöjda med dagens klimatinsats!

Att cykla över Söderåsen är en ny upplevelse varenda gång. Idag var det bara grått – men ändå så vackert.

Vad cyklar ni på? 🚲 .
Hittills har vi kört på begagnade cyklar. Vi cyklar 5.000 – 6.000 kilometer per år och servar dem regelbundet. I veckan fick Svens Giant ny kedja och nytt drev bak och fram. Reservdelar som kostar omkring 600 kronor (arbetskostnad 500 kronor). Andra delar som byts regelbundet är bromsklossar. Vi har satsat på däck med hög kvalitet med så tjockt kevlar att vi kan cykla över ett häftstift utan att få punktering. .
En kvalitetscykel som du förvarar inomhus har evig livslängd till skillnad från lågpriscyklar som det inte är lönt att reparera. .
🗣 Är du rädd om din cykel?

minimalistinnan

Det hade uppskattats med en guide för cykelvård… jag är lite osäker på hur jag bäst tar hand om min 😬

Tack för tipset – här kommer en kortfattad guide.

Dagligen

Förvara cykeln inomhus. Fukten utomhus ökar risken för rost (kedjor, växelvajrar – ja allting tar stryk av fuktig utomhusluft). Ett cykeltak eller carport räcker inte.

Någon gång i veckan

Kolla lufttrycket i däcken. Om du har elcykel kommer du att märka att du kan cykla mycket längre på en laddning med välpumpade däck. Det gör även stor skillnad på en vanlig cykel.

Smörj kedjan med “vanlig olja”. (När jag frågar Sven förtydligar han med att de brukar använda vanlig motorolja.)

Inför en längre cykeltur kollar Sven alltid följande

 • Snurrar hjulet och ser att det inte går emot i bromsarna.
 • Känner att bromsarna tar och eventuellt justerar dem
 • Justerar växlarna
 • Tänder belysningen (även dagtid för att synas bättre)

Efter 3.000 – 4.000 kilometer

Lämna cykeln på verkstad. De vanligaste slitdelarna som byts är kedja och drev.

På  service ser de även över följande funktioner

 • Behöver hjulen riktas upp? Behöver någon eker bytas?
 • Fungerar bromsarna eller behöver någon bromskloss bytas (gäller handbroms)?¨
 • Justerar växlarna
 • Känner över så att alla skruvar sitter fast
 • Kollar belysningen så att den fungerar
 • Känner att pedalerna sitter ordentligt fast

I Billesholm provcyklas alla reparationer innan de lämnas ut till kund. Upptäcks något som behöver fixas kontaktas kunden med kostnadsförslag.

Jag frågade hur många cyklar Sven provcyklat.

Han uppskattar att han genomsnittligen provar femton cyklar om dagen. Det har han gjort i 44 år – så runt en 150.000 cyklar … Det är en del …

Tack Minimalistinnan för tipset!

Mårtens afton

Tänk om alla högtider hade firats så klimatsmart som Mårtens afton!

Förrätten består av svartsoppa och krås, restprodukter som annars kastas i form av blod och inälvor från gåsen.

Gäss måste vara en av de mest klimatsmarta djuren att föda upp. Lite vatten och en stor gräsäng att äta på – vad behövs mer? Ja, fram för mer gäss. Dessutom skulle de ju fungera som tjuvlarm. Man skulle kunna inhägna gräsmattor som annars klipps av kommunalarbetare. När hösten kommer och gräset inte längre behöver klippas – ja, då är det ändå dags att slakta gässen.

Gåsens tillbehör är i säsong och behöver varken transporteras eller förvaras; rödkål och brysselkål är dessutom nyttigt.

Även efterrätten borde få maträddarna att jubla. Till den skånska äppelkakan kan du använda fallfrukt och ovanpå river du torrt gammalt bröd.

Kan du komma på en enda högtid som är mer klimatsmart än Mårtensafton?

På cyklat.se kan du läsa mer om vår Gåsamiddag på Pensionat Enehall.

Jag skulle bli oändligt tacksam om du ägnar några minuter att klicka dig runt på sidan och återkoppla antingen med en kommentar i detta inlägg, på mitt FB-konto eller via mail. Sidan är under uppbyggnad och i slutet av januari kommer jag sätta igång på allvar med målsättningen att publicera ett nytt inlägg varje lördag från mars.

Skånsk äppelkaka på Pensionat Enehall i Båstad

Länkar

Om Mårtensafton – Wikipedia

Om Mårtensafton – Nordiska museet

Om Höst-blot – Wikipedia

Vad är blot? Asatemplet

Mer om blot

Om midvinterblot

Ur boken Blot: Tro och offer i det förkristna Norden

#Cykelinfluencer 2

(Detta inlägg har tidigare publicerats men jag publicerar det igen efter uppdateringar.)
Annika
Nya perspektiv

När jag var hos psykologen för tre veckor sedan kom insikten till mig.

Jag är värdefull bara genom att finnas

Aldrig i hela mitt liv har jag haft den känslan. Det är som om jag behövt prestera för att vara ok. Då är det svårt att känna förnöjsamhet.

Hur fick jag då den insikten? Jo, det var genom klimatklubben.se. När jag såg diskussionen i trådarna insåg jag att det sätt vi lever på är så främmande för andra. Bara genom att dela med mig av vårt sätt att leva kan jag inspirera andra till att leva mer klimatsmart.

Det fick mig att se på sociala medier med nya glasögon. När jag sedan läste Johanna Nilssons inlägg på instagram där hon citerat Maria Soxbo fanns plötsligt visionen där. Det är dags att satsa på att bli en influencer. Visst vill jag skriva också (inte bara på sociala medier) – men då handlar det om att skapa utrymme för skrivandet.

Hur gör man utrymme för sina drömmar?

Bästa inspirationskällan är Dorotea Pettersson som jag följer på instagram. Hon arrangerar kurser i planering – men egentligen är jag väldigt bra på det – om jag bara vågar planera igen.

Den här planeringen är annorlunda. Den har fokus på mina må-bra-grejor. (Japp – här står Malin Lundskog för ständiga påminnelser. Om du inte redan gör det – följ hennes insta-kanal. Där får du allt pepp du behöver. Hon och Dorotea är varandras motsatser på sätt och vis – och jag behöver båda.)

Planering

Dagligen

Morgonpromenad (och tanka dagsljus om jag inte gör Ashtangayoga, simmar eller cyklar)

Kolla nyheter på börsen (mån-fre)

Trädgårdstimmar varje eftermiddag (må-fre, men vintertid ersätts de ibland av cykling)

Kvällsövningar – strech-yoga eller sit-ups

Varje vecka

Baka fröknäcke, blanda ingefärshonung, koka en omgång vegetarisk soppa på “rester” (vintertid)

Varje månad

En cykelweekend med övernattning (som blir vLogg), sammanfattning av månaden och en “to-do-list” för trädgården.

Tre – fyra gånger om året

Skrivretreat i Älvdalen (mars, september, november)

Två gånger om året

Längre cykelresor (oktober, januari-februari) (som blir upp till tre vLoggar)

Måndagar

Mötesdag.

Eventuellt blogginlägg om helgens cykling. Annars blogginlägg om platser vi vill besöka eller trädgårdar.

Tisdagar

Förmiddagen – mötesdag. Eftermiddagen cykling.

Blogginlägg om hållbarhet: klimatsmart mat, vilda ätbara växter, garderoben. Kan jag göra något av att dela tips här?

Onsdagar

Förbereda blogginlägg, skriva inlägg till cyklat.se, trollkona.se. Plocka veckans bukett.

Blogginlägg om influencerrollen #cykelinfluencer – finns något att berätta om utvecklingen av cyklat.se?

Torsdagar

Ashtangayoga ev även massage (men då kan jag inte cykla på kvällen). Cykling på kvällen.

Blogginlägg om investeringar #klimatsmartainvesteringar – kan vara inlägg från gästbloggare. Kul om jag klarar att göra ett i veckan.

Fredagar

Tid för romanprojektet

Blogginlägg om tacksamhet #grownnotflown och veckans blomster från natur och trädgård

Lördagar

Tid för romanprojektet – simma

Tidsinställda blogginlägg med hänvisning till cyklat.se.

Söndagar

Cykla – blogginlägg på kvällen.

Fågelräddaren är min skyddsängel. Hur många gånger han räddat mitt liv kan jag inte längre räkna. Med honom är jag trygg.

Kanaler i sociala medier

Bloggen – www.andebark.se

Här finns massor att läsa och länka till. Detta är ett klimatsmart sätt att sprida information (istället för att trycka böcker och tidskrifter). Ett projekt blir att strukturera upp bloggen så att det blir lättare att hitta bland allt material. (Klarar jag daglig uppdatering?)

Hemsidan www.trollkona.se

Här kan du läsa mer om bakgrunden till trolldomskrisen, fakta om de inblandade, hur juridiken fungerade och en massa annat. Fortfarande är det en hel del länkar till min blogg – men det blir bättre efterhand.

Hemsidan www.cyklat.se

Målet är ett inlägg varje lördag. På sikt hoppas jag att vi hittar ett plug-in så att månaden kan avslutas med alla bilder som hashtaggats med #cyklat_se den gångna månaden. Då får vi in massor av cykeltips från hela Sverige.

Upplevelser i säsong vore väl ett bra tema.

Den första lördagen i månaden tänker jag tipsa om vad vi planerar att göra eller vad vi gjorde för ett år sedan. Därefter blir det inlägg på tema sova, äta, uppleva. (Här kan du läsa tidigare tankar kring cyklat.se.)

Älvdalen trolldomsprocesser
Foto: Håkan Olsén

Facebook

Mitt privata FB-konto använder jag inte så mycket längre (det verkar inte som om någon läser det jag skriver där). Däremot är jag aktiv i olika grupper.

Nordiska trolldomsprocesser

Här delar jag inlägg om trolldomskrisen. Visionen är att hitta andra som är intresserade av trolldomsprocesser i Norden för att inte bara ha fokus på Älvdalen.

Klimatsmarta investeringar

En ny grupp där jag delar mina blogginlägg om investeringar och förhoppningsvis skapar en bra dialog. Jag hoppas att fler bloggare, poddare och youtubers ska hitta hit och dela sina inlägg för att sprida kunskap.

Sustainable Superheros – We who strive for a more sustainable live

Målsättningen är att dela med mig av hållbara tips och cykelinspiration en gång i veckan

Jönssons cykelaffär

Här ansvarar jag för uppdateringar av FB-sidan

Influencersnätverk

Influencers of Sweden

Sustainable influencers

Mogna bloggare

Författarnätverk

Genusmedveten text

Bästa peppet när jag är mitt i skrivandet

Författare på Facebook

Historiska romanförfattares gille

Klimatnätverk

Klimatklubben.se

Vilda ätliga växter

Cykelnätverk

Cyklistbubblan – för oss som cyklar

Elcykelhojen

Annika Andebark

Youtube

vLoggen andebark

 

Instagram andebark_cykelinfluencer

Naturbilder med cyklar – flödesskriver morgonens tankar

Instastories – allt möjligt som jag skriver om på bloggen

Höjdpunkter – jo, jag vet att man kan använda kanvas – men så länge jag inte bestämt vilka punkter jag ska ha med är det svårt

IGTV – här har jag lagt korta klipp från cykelturer när vi inte vLoggat och planering. Egentligen vet jag inte vad jag ska använda det till

Klädkod advokatbyrå

LinkedIn

Men där är jag aldrig …

Vilken röra!

När jag lägger till mina olika profilbilder ser jag vad olika intryck de ger.

Vad vill jag med min närvaro i sociala media? Det har ju ändrats en hel del sedan 2009 när jag gick med i FB.

Dags att städa ut och fokusera på det som är viktigt.

Hur gör du för att begränsa tiden i sociala media?

Just nu är det instagram och Klimatklubben.se som stjäl min tid. Här funderar jag på hur jag ska begränsa mig för att skapa mer utrymme för skapande.

Här hittar du tidigare blogginlägg om min väg till att bli cykelinfluencer. (Du kan även klicka på CYKELINFLUENCER ovanför rubriken.)

Hållbara fonder – #klimatsmartainvesteringar 5

Fördelen med att spara i fonder är att du får en riskspridning. Du kan lägga upp ett månadssparande i en bred fond och sedan sköter det sig själv. Pengarna växer med börsen och fondförvaltaren står för omvärldsbevakning och branschkunskap.

Här kan du läsa mer om att välja fonder

Framtidsfeministen om att välja fonder)

Minimalisterna om sparande i fonder och aktier

Anna aconomics fondskola del 1

Anna aconomics fondskola del 2

Vilka är då nackdelarna med att placera kapital i fonder?

Förutom att du betalar en årlig avgift till fondförvaltaren är det lätt att förlora kontrollen över HUR dina pengar används.

Vad händer om vi flyttar vårt kapital från kol- och oljeindustrin till branscher som utvecklar klimatsmarta lösningar?

När finansvärlden slutar se kol- och oljeindustrin som en samhällsnyttig aktör kommer politikers intresse för fossila projekt att upphöra.

I tidigare inlägg har jag skrivit att aktiekursen lätt påverkas i bolag med låg omsättning av aktier. Det krävs inte så många köp för att aktiekurserna ska börja stiga. Med ökad efterfrågan på klimatsmarta fonder måste fonderna köpa mer aktier i klimatsmarta företag. På sikt borde aktiekurserna påverkas.

I aktiebranschen leker de “Följa John” varje dag. När en aktie eller en bransch börjar stiga vill alla vara med på tåget. Då stiger aktiekursen mer än befogat. Motsvarande händer när en aktiekurs sjunker. Ingen vill vara på det sjunkande skeppet. Detta förstärks av funktioner som “stop-loss”. För att inte missa att sälja vid ett börsras “säljs aktier automatiskt” vid en förutbestämd kurs om börskursen sjunker. Det gör hela aktiemarknaden väldigt känslig.

Om fler investerar hållbart flyttas kapital från “förorenande” bolag till klimatsmarta vilket på sikt borde påverka börskurserna. Ett bolag med stigande börskurser har lättare att hitta riskvilligt kapital till investeringar.

Förändringen sker inte över en natt – men jag är övertygad om att den kommer – om vi får fler att inse betydelsen av att placera hållbart.

Hållbara investeringar

Hur hittar du då de hållbara investeringarna?

Första frågan är vad som är hållbara investeringar för dig? Är det bolag som inte investerar i fossilindustrin? Är det bolag som utvecklar klimatsmart teknik eller är det något helt annat?

När du har bildat dig en egen uppfattning finns det verktyg som kan hjälpa dig hitta rätt fonder.

Här kan du läsa mer om hållbara investeringar

Tidigare inlägg om hållbara investeringar

Minimalisternas fem konkreta tips för mer hållbara investeringar

Anna Aconomics om hållbara investeringar

Hållbarhetsprofilen

När jag förberedde det här inlägget hittade jag SWESIF.

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Den långsiktiga målsättningen är att:

 • Öka kunskapen om hållbara investeringar
 • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
 • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU
 • Bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar

SWESIFs hemsida finns massor av lästips om hållbara investeringar för dig som vill veta mer.

De har även en sida där du kan sortera bland alla fonder som fyllt i SWESIFs hållbarhetsprofil. Genom att ange vad du “Väljer in”, “Väljer bort” och hur mycket fonden ska påverka hållbarhetsarbetet får du fram placeringsförslag.

Kom dock ihåg att detta inte säger något om lönsamhetsutvecklingen i fonden. Sorteringsverktyget tar bara hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Länkar

Vad är hållbarhetsprofilen?

Här kan du hitta fonder som passar dina val

Vilka fonder har ni i portföljen?

Innan jag började skriva det här blogginlägget kände jag inte till Hållbarhetsprofilen. I cykelaffärens portfölj har vi huvudsakligen enskilda aktier. När det gäller globala placeringar har vi valt att investera via aktiefonder.

Nedanstående fonder har jag hittat via artiklar i Avanzas börsveckan. Nedan har jag klippt in beskrivningarna av fonderna.

CB Save Earth Fund

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

East Capital China Environmental

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i bolag vars produkter, tjänster, teknik och infrastruktur bidrar till hållbar utveckling och lösningar på miljöproblemen i Kina. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 75 procent av sina tillgångar i bolag i Folkrepubliken Kina. Fonden kan även investera i bolag som inte ligger i Folkrepubliken Kina men som bedriver en betydande del av sin verksamhet där. Fonden kan placera upp till 100 procent av sina tillgångar direkt i kinesiska A-aktier. Exponering mot bolag i Folkrepubliken Kina kan också uppnås, bland annat genom placering i så kallade kinesiska B-aktier, kinesiska H-aktier och strukturerade produkter som lyder under UCITS-regelverket, såsom P-notes och/eller aktierelaterade värdepapper.

Nästa torsdag samlar jag tankar om länkar om att placera i solenergi

Vill du veta mer om klimatsmarta investeringar?

FB-gruppen Klimatsmarta investeringar har nu mer än 200 medlemmar (trots att vi inte ens har en vettig verksamhetsbeskrivning). Jag ser gruppen som en undergrupp till Klimatklubben.se, dvs vi ska ha samma positiva ton och följer deras regler. Genom en en egen FB-grupp hoppas jag vi kan lyfta vikten av ansvarsfulla investeringar.

På instagram kan du följa #klimatsmartainvesteringar för att få veta när jag lagt upp ett nytt inlägg på bloggen.

Trots åren på bank och med placeringar tar det tid för mig att formulera inlägg om klimatsmarta investeringar. Det är ett svårt ämne – så otroligt många aspekter att ta hänsyn till.

Ingen kan göra allt – alla kan göra något

Tillsammans kan vi utveckla FB-gruppen till ett forum för kunskapsutbyte och diskussion. Mitt bidrag till klimatarbetet är att varje vecka publicera ett inlägg om klimatsmarta investeringar. Om du vill bidra till det här inlägget genom att kommentera, dela länkar eller kanske gästblogga blir jag supertacksam. 

Nedan har jag samlat bra citat och länkar från FB-grupperna Klimatklubben och Klimatsmarta investeringar.

Jag hoppas att de ska hjälpa dig att ta små steg mot hållbarare investeringar.

 

Här hittar du tidigare inlägg om #klimatsmartainvesteringar.

Foto Scanpix
Sommaren 2007 engagerade jag mig i “Ja till Österlen – nej till skifferbrytning”

Citat från FB-gruppen Klimatsmarta investeringar

SPP har fossilfria fonder som är väldigt liknande dvs indexfonder med låg avgift men där företag vars omsättning till 5% eller mer kommer från fossila bränslen har ersatts med andra energiföretag som sysslar med förnybar energi.

Det finns en global, en svensk, en europeisk och en för tillväxtmarknaderna.

Bara att byta rätt av vilket är superenkelt med avanzas byt fond-funktion. Jag gjorde precis detta byte för ett år sedan eller liknande.

 

Länktips från Klimatklubben och Klimatsmarta investeringar

Morningstars info om SPP global plus (fossilfri) och Länsförsäkringar global indexnära (inte fossilfri men väljer bort bolag där mer än 20% av omsättningen kommer från kol)

Urval av fossilfria och etiska fonder

Fair Finance Guide om hållbarhetsrankingen av svenska banker

Här kan du kolla din banks finansiella betyg

Schyssta pensioner

När finansvärlden slutar se kol- och oljeindustrin som en samhällsnyttig aktör kommer politikers intresse för fossila projekt att upphöra.

greenpeace

Forum för hållbara investeringar

Länkar

Sveriges forum för hållbara investeringar SWESIF

Öhmans om ansvarstagande investeringar

Mer om hållbara investeringar (som jag hittade när jag letade material till detta inlägg)

Hur blir man en vinnare på Hållbarhetstrenden? (Podd)

Hållbart Kapital – tips på poddar om hållbarhet

Feminvest har gjort flera poddar med olika hållbarhetstema

I oktober 2017 publicerade Nordea en podd om hur du kan påverka dina investeringar

Ystad – Tomelilla – 22 km – när man bara vill cykla

Vind från söder
Varför ta tåget?
Fjärde dagen i cykelsadeln
Njöt varje sekund
Böljande landskap från #ystad till #högestad
Glödande bokar och sällskap av hjortar
Korparnas krax genom almskogens stammar
I tio år bodde jag i #övraby utan att upptäcka omgivningens skönhet

Blir så otroligt glad när jag läser kommentaren
Tack @pilliis för dina ord
Har varit helt fantastiskt att cykla runt på Österlen dessa dagar
Att du uppskattade att få hänga med gör det så mycket roligare att skriva
Nu känner jag mig fylld av inspiration

Dagens cykling

Egentligen hade jag tänkt ta tåget till Tomelilla, men det var en sån där morgon när allt glöder. Dessutom kom vinden från syd. Varför skulle jag då inte cykla?

Far tipsade om vackra vägar och jag valde skyltade cykelleder (tyvärr är de inte så bra skyltade som i Nederländerna).

Om du börjar vid rondellen vid polishuset hittar du en cykelmarkering mot norr. Ta den och cykla via Bussjö och Borrie. Bra underlag, nästan ingen trafik och härligt böljande landskap med milsvidd utsikt (och uppförsbacke – men det är det värt). Följ skyltarna mot Högestad. I korsningen vid slottet följde jag pilen mot Baldringe och sedan Lyckås. Från Lyckås mot Övraby är det förvisso grusväg, men så otroligt vackert att det är värt det. (Dessutom är det nerförsbacke med härligt rull.)

Cykelleden fortsätter mot Övraby via Örups almskog. Det finns en grind vid Örups gods som stoppar biltrafik – men den kan du leda cykeln förbi och sedan cykla till nästa grind där du kan leda förbi cykeln.

Vid bilvägen svänger du höger och har bara några kilometer på den starkt trafikerade bilvägen till Tomelilla.

I Tomelilla åt vi på Smakbruket – väl värt ett besök.

Totalt omkring 22 kim

Cykling på Österlen den 3-6 november

De kursiverade texterna har tidigare publicerats på mitt instagramkonto. Så småningom kommer jag utveckla texter om äta – sova – göra på cyklat.se – men jag behöver lite tid till innan de landar … tydligen …

Här kan du läsa det första inlägget från cyklingen på Österlen – sedan är det bara att “pila” dig vidare längst ner på sidan.

Brösarp – Tomelilla ca 40 km

Avfärd från Brösarps Gästis – ut i regnet.

Från levande ljus, äggakaga och stekt fläsk
Till duggregn genom #Brösarp, #lönhult#bertilstorp och #eljaröd
Prickiga glasögon, genomblöt skjorta och jag la om rutten
Kortaste vägen till #tomelilla gick via #väg19
Fy vilken väg
Höga hastigheter och tung trafik
När jag passerade #ecotopia fick jag ingivelsen att ringa ägaren
Hon var hemma, bjöd på te och djupa samtal
Livet är märkligt
När hon berättade om permakultur och hållbarhet för snart tio år sedan förstod jag inte
Nu har tiden hunnit ifatt och anläggningen är klar
27 sängplatser, föreläsningssal – ett kunskapscentra kring hållbarhet
Nu pratade vi vilda ätbara växter gemensamma evenemang i framtiden
Livet är spännande
Cykling leder till oväntade möten

Väg 19 måste vara en av de sämsta vägarna att cykla på Österlen

Så trött efter dagens cykling
Billjud och uppmärksamhet på helspänn
Medan jag cyklade längs väg 19
Så enkelt det hade varit att förbinda byarnas småvägar
Till en väg för cyklister
Eller skyltning enligt holländskt mönster
Det finns så många sätt
Att minska de fossila utsläppen
Det snabbaste är egenansvar
Att var och en tar ansvar för sina egna klimatavtryck

Dagens cykling

10 km på #sydostleden från Brösarp via Lönhult och Bertilsstorp. Mycket uppförsbackar, bra asfalt, härligt slingrande och nästan ingen trafik. (Det var bara regnet som störde)

20 km på #väg19 enligt gps – ett antal små omvägar – 30-40 km totalt … men tröttaste dagen på cyklingen.

Stannade och fikade med Karin Malmgren på Ecotopia. Vilket ställe! Hit kommer jag återvända.

Tog tåget från Tomelilla till Ystad.

Simrishamn – Brösarp 42 km

Vy från hamnen i Baskemölla

I Baskemölla lämnar jag Sydostleden
Följer Skåneleden längs havet
Leder cykeln genom grusgropar och över stenhällar
Skrämmer änder som flyger över vågorna
Ek, bok och vresros brinner
Gång på gång stannar jag för att filma

Skåneleden mellan Baskemölla och Vik

Många tankar längs vägen
Minnen från det som varit
Möten och reflektioner
Mindfullness från cykelsadeln

Tid för tankar
Möten med människor
Intrycken från igår är många
Fantastiska fågelbilder på ett galleri
Samtal om tandemcyklar och cykelkärlek
Lyxigt spa med klimatsmart väninna
Bästa vegetariska biffen ever
Överraskad av hur bra dagen blev

Inget ont utan att det har något gott med sig
När min älskade fick ändrade planer blev jag besviken
Hotellrummet var redan betalt
Peppad av honom valde jag cykla ensam till Brösarp
Skrev till några vänner
@katrinkickan svarade
I fem timmar forsade orden
Utan att vi blev klara
I morgon ses vi på frukosten
Fortsätter prata innan jag cyklar till Ystad.

Dagens cykling

Eftersom Sven var tvungen att åka hem till butiken tog jag lång sovmorgon innan jag gav mig iväg. Det kändes tungt att cykla ensam.

Första stoppet gjorde jag redan i Simrishamn hos naturfotograf Jens Birch. Vilka bilder!!!

I Baskemölla lämnar #sydostleden kusten och går längs bilvägen medan #skåneledenfortsätter längs stranden. Jag valde att leda cykeln över stenpartier till #vik. En magiskt vacker sträcka som är värd att njutas långsamt.

I Vik återvände jag till Sydostleden och stannade till hos Gunilla Mann i Rörum. I slutet av Rörum valde jag att följa vägen mot “Silvergården”. Visserligen blev den grusväg men jag mötte inte en enda bil och skogen var glödande och stilla. Ut vid asfaltvägen tog jag vänster mot Sankt Olof och följde sedan vägen via Vitebro till Vitaby, Ravlunda och genom Brösarps backar till Brösarps Gästis.

Eftersom jag inte har någon tripp-mätare på cykeln har jag uppskattat avståndet till 42 km med hjälp av vägskyltar.

Länkar

Vill du se mer från Brösarps gästis? Nu är cyklat.se uppdaterad!

Brösarps Gästgiveri

Sydostleden