Gertrud Svensdotter

Karaktärsutveckling

Enneagrammet Skeptikern

Ur Ankarloo sid 255

I allmänhet är förhören utomrättsliga, de upprepas därför inför domstolen.