Gertrud Svensdotter (1656-1675)

Släktförhållande

Se Kettis-släkten.

Hösten 1667

Gertrud vid Älven.

Före den 22 maj 1668

Gertrud erkänner vid tredje förhöret. 

Fjärdingstinget, juni 1668

Gertrud berättar om Blåkullafärder.

Extraordinarie ting, september 1668

Gertrud berättelser har utvecklats. Hon är även pådrivande för att få fram fler erkännanden.

För att förstå Gertrud

Enligt Ankarloo sid 255 var förhören vanligen utomrättsliga och upprepades inför domstolen.

Utseende (finns inga anteckningar)

Fräknar, mellanblont, rakt hår, smal, kort för sin ålder.

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Kamraten