Länsman Lars Olofsson

Länsmannen tillsattes av den kungliga befallningsmannen (här: Landshövdingen i Falun). Om målsäganden underlät att väcka åtal vid svåra brott hade länsman befogenhet att väcka åtal.

Länsman Lars Olsson bodde i Kyrkbyn. Han förberedde brottmålen noggrant och refererande vad som framkommit inför tinget.