Boutredning och Bouppteckning

De senaste dagarna har jag fått många allmänna frågor gällande dödsbon. Istället för att svara i enskilda ärenden försöker jag ge ett allmänt svar på hemsidan.

Frågor om dödsbon är något som berör. Ofta är situationen känslig och grälen från sandlådan som aldrig blev lösta flyter upp till ytan. Nu blir det ibland en sista drabbning där barndomens konstellationer finns kvar.

Min vision är att kunna hjälpa människor att på ett enkelt sätt hitta svaren. Helst skulle jag vilja skriva om juridiken så att en femtonåring kan förstå.

När jag skrev insåg jag hur mycket juridiska ord jag slänger mig med. Dödsbodelägare, boutredningsman, universell testamentstagare, bristbo, efterarvingar, lagakraftbevis, dödsboanmälan…. Jag hoppas hinna förklara några av dessa ord i helgen.

Hemsidan ser jag som min fritidssysselsättning. I kväll har jag lagt in texter på Boutredning och Bouppteckning Jag lovar att det är betydligt mer tankar kring detta projekt än produktiv skrivtid.

Därför är jag tacksam för alla kommentarer om de två nya sidorna! (Och så klart även det här inlägget – fortfarande försöker jag hitta ”tonen”).