Frågor vid vårdnadstvist

Det kom ett brev till byrån som avslutades med ”Vad blir en rimlig kostnad för mig för att få svar på ovanstående frågor samt har du möjlighet att företräda min dotter vid en eventuell vårdnadstvist?”

Frågan fick mig att minnas våndan inför min egen skilsmässa och den oro mina föräldrar kände. Hur många går inte omkring med obesvarade frågor kring skilsmässor och mår dåligt?

Därför bestämde jag mig för att göra om förutsättningarna lite och besvara frågorna i allmänna ordalag utan att ta betalt. Genom att göra det här på bloggen kan svaret förhoppningsvis hjälpa andra. Den dagen ett ombud behövs då kan vi lägga upp ett ärende.

Anders och Bettan är sambo. De har ett barn tillsammans. Bettan är mammaledig och har inget fast arbete.

Vårdnad

I samband med att samborna besöker socialförvaltningen för fadersskapserkännande ställs även frågan om mamman ska ha ensam vårdnad eller om de skall ansöka om gemensam vårdnad. Har mamman ensam vårdnad och inte godtar gemensam vårdnad måste pappan ansöka om stämning för att få gemensam vårdnad.

Mer om vad vårdnaden innebär hittar du på vår hemsida.

Innan domstolen fattar beslut i vårdnadsfrågan begär de att kommunens socialförvaltning gör en utredning. Tjänstemännen ställer då frågor till föräldrarna, dagispersonal, skolpersonal. Är barnet över sex år brukar de även tala med barnet.

Utredningen skall komma fram till vad som är bäst för barnet. Arbets- och bostadssituation i sig är inte avgörande för socialförvaltningens bedömning. 

Förälderns vilja att verka för att barnet har en god och nära relation med den andra föräldern får stor betydelse i vårdnadsutredningarna. Mer om vårdnadsutredningar kan Du läsa på sidan www.socfamratt.se/vardnad

Tips inför en vårdnadstvist

Försök att lägga konflikten åt sidan och arbeta för barnets bästa. De lösningar som föräldrarna själv kommit fram till är oftast de bästa för barnet. Föräldrarna känner sitt barn bättre än domstolen gör.

Det kan ta många år innan det finns en lagakraftvunnen dom i en vårdnadskonflikt – år där både föräldrar och barn mår dåligt av konflikten.

Ta möjligheten att gå i samarbetssamtal för att hitta praktiska lösningar. Inför min egen skilsmässa läste jag alla böcker jag kunde hitta om skilsmässor. Bl a boken ”Vuxna skilsmässobarn berättar” av Bente och Gunnar Öberg. Min slutsats var att barn mår bäst om de får ha en nära och god relation med båda sina föräldrar.

Den förälder som motverkar en god kontakt riskerar att förlora hela vårdnaden. 

Vad kan man göra som förälder till ett barn som står inför en separation?

Framförallt kan Du finnas där – lyssna och avlasta. Våndan inför en separation är pressande. Kanske kan Du avlasta med barnpassning och praktiska göromål. 

Att separera är dyrt – kan Du tillfälligt låna ut pengar så att barnet inte behöver oroa sig för ekonomin? Att tillfälligt få flytta hem till föräldrarna kan kännas skönt – men man bör eftersträva en långsiktig lösning. 

Hjälp Ditt barn att hitta en profesionell samtalskontakt. Idag tvivlar jag på att jag skulle ha orkat ta mig igenom skilsmässan om jag inte haft en mycket kompetent beteendevetare som stöttade mig genom hela processen.

Gör ett försök med samarbetssamtal – men kommer ni inte närmare en lösning så tveka inte utan anlita ett juridiskt ombud. Det finns möjlighet att ansöka om rättshjälp om du har låg inkomst. Advokater och biträdande jurister hjälper till med ansökan om rättshälp.