Grattis Caroline – helt fantastiskt!!!

När jag går igenom mina mail hittar jag ett från vår biträdande jurist Caroline Davidsson. Ibland får man nypa sig i armen för att vara säker på att man inte drömmer;

Dear Michael Bogdan,

In the course of a research at the Lund University, I came across the
dissertation:"The consequences of England’s decision not to opt into the proposed EU Regulation on succession and wills " written by your former student,
Caroline Davidsson, in year 2011.

As we would like to make the work available to a larger audience, I
would be interested to get in touch with your former student to find out
if Caroline Davidsson would like to submit the manuscript for review.

Therefore, I would be grateful if you would be so kind as to provide me
with the email-address or even simply forward this e-mail.

1995 insåg jag hur svårt det var med internationell privaträtt. Det är ett helt annat synsätt än vanlig juridik. När Caroline praktiserade hos mig våren 2009 kom vi fram till att hon skulle skriva sin uppsats i en av hennes specialkurser inom internationell privaträtt. Rättsutredningen ligger på vår hemsida.

När hon tre terminer senare skulle göra sitt examensarbete fortsatte hon inom Internationell privaträtt. Eftersom hon redan under studietiden började tänka Internationell privaträtt tror jag hon har ett stort försprång gentemot oss andra som kommer in på området betydligt senare.

Grattis Caroline - vi håller tummarna för att dítt examensarbete blir en tryckt bok. Så häftigt!!!

2 svar på ”Grattis Caroline – helt fantastiskt!!!”

  1. Fantastiskt!!!

    1. Ja, att bara få en sådan förfrågan. Caroline sökte på avsändaren. De trycker huvudsakligen avhandlingar av professorer etc. Carolines uppsats är inom ett väldigt smalt område där det inte finns så mycket material.

      Spännande fortsättning följer!!! Men oavsett hur det går är det helt fantastiskt bara att ha blivit tillfrågad!!!!

      Läge för champange?

Kommentarer är stängda.