Hammenhögs historia

Fakta om Tingshuset i Hammenhög

1658 Skåne blir svenskt. Karl X Gustav är kung i Sverige, som är dubbelt så stort som idag.Ingelstads härads tingsplats låg antagligen i Toarp och Järrestads härads tingsplats i Järrestad.
1680 Karl XI blir enväldig
1683 Svensk rätt börjar tillämpas i Skåne
1693 Gästgifvaregård anläggs
1700 Gästgivaregården och prästgården brinner ner
1706 Trollpackan i Kabusa döms
1753 Tingshus byggs
1759 17/7 sover Abraham Hülper i Hammenhög och skriver ”Uti Hammenhög var en byggnad i arbete som skulle bliva arrestrum, i byn var tingsstuga i sten uppmurad”
1769 Häradshövdingen i Ingelstads, Järrestads, Ljunits och Herrestads härader; Elias Wetterring, adlas Wettercrona.
1806 -1809 Enskiftet i Hammenhög
1866 Johan Fredrik von Sydow blir häradshövding
1881 Tingshuset byggs, arkitekt P.O.N Boisen, Ystad
1886 Friherre Rutger Fredrik Bennet blir häradshövding
1894 Järnväg i Hammenhög
1898 Brand i Hammenhög, 10 hus och två gårdar eldhärjades
1903 ”Gångbana i Hammenhög. Hammenhögsbygata är beryktad eller rättare sagt vanryktad vida omkring för sitt smutsiga tillstånd. … Det är däremot den så mycket beprisade betodlingen som rent af påtrugar Hammenhögsboarne en av sina olägenheter.”
1928 Utbyggnad?
Kansliet till Simrishamn
1971 Kommunsammanslagning
1982 Sista målet i Hammenhög

(Mer om tingshusets historia hittar du här)