Jag är stolt över att vara advokat!

Advokatsamfundets tidning

Med ett stort leende läser jag om advokatdagarna i det senaste numret av ”Advokaten”. Det var två helt fantastiska dagar som inleddes redan kvällen innan med mingel i Advokatsamfundets hus. Intressanta föredrag och framförallt det bästa nätverkandet jag någonsin haft med advokater. Det gläder mig att Anne Ramberg utlovar nya advokatdagar redan 2012 i samband med att advokatsamfundet fyller 125 år.

Advokatens ledare handlar om Ekobrottsmyndighetens husrannsakan hos en advokatbyrå där Anne Ramberg kritiserar åklagarens hantering av ärendet.

Att vara advokat är inte som att vara en vanlig konsult. Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på advokaters agerande.

Jag väljer att citera delar av Anne Rambergs ledare; ”Klienters rätt att kunna förlita sig på det förtroliga samtalet är en självklarhet i en demokratisk rättsstat. Lagstiftaren har handlat därefter och genom regler i bland annat rättegångsbanlken givit skydd för detta. Genombrott medges endast när det är fråga om brott som stadgar lägst två års fängelse. Det kan aldrig brytas när det är fråga om ett försvararuppdrag. Dessa regler om frågeförbud begränsar inte bara vittnesplikten utan omfattar också exempelvis beslagsreglerna. Till och med om också advokaten själv skulle vara misstänkt för delaktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra beslag på advokatbyrån.”

”Advokatsamfundet uppställer stränga krav på advokaters skyldighet att värna tystnadsplikten. Strängare än lagstiftaren. Därtill finns regler om diskretionsplikt. Reglerna förbjuder vidare advokat och hos denne anställd att snoka i kollegers akter och ärenden som de inte har med att göra.”

”Advokatsamfundet förbjuder advokater att ge upp sitt oberoende, åsidosätta lojaliteten eller brista i sin tystnadsplikt. Därför har vi uppställt tydliga regler om skydd mot intressekonflikter. Dessa principer är tillkomna i syfte att garantera oberoendet, lojaliteten och konfidentialiteten.”

Från etikkursen klingar ständigt i mitt huvud ”En advokat får aldrig främja orätt!” Och som advokat skall du kämpa med bajonett och inte med påk.

Att anlita en advokat är en trygghet för klienten. En advokat är skyldig att följa advokatsamfundets etiska regler. Anlitar du en advokat kan du vara säker på att det finns en ansvarsförsäkring som täcker skador upp till 3 miljoner per skada – för den försäkringspremien är obligatorisk för advokatsamfundets medlemmar.

Som jag tidigare berättat är jag oerhört stolt över min advokattitel (även om jag fortfarande hajar till när någon skämtsamt titulerar mig advokaten.)