Att bli advokat

Det är inte lätt att bli advokat även om kravet på praktiskt juridiskt arbete minskat från fem till tre år.

För att bli advokat krävs det först att man avlagt en juris kandidatexamen (så hette det när jag tog min examen – misstänker att namnet ändrats). Därefter skall man ha tre års praktisk juridisk erfarenhet. Och då går det inte med vilken erfarenhet som helst. Tingstjänstgöring räknas bara med 1/3 av tiden, liksom arbete på andra myndigheter eller banker.

Den enklaste vägen är om du får en tjänst som biträdande jurist då räknas tiden fullt ut.

Väljer du att starta eget tittar man på omsättningen – dvs vad du fått in för pengar. Som alla företagare vet tar det tid att arbeta upp en omsättning. För att du skall få tillgodoräkna dig ett år krävs att du har en omsättning som motsvarar 1 000 timmar á timkostnadsnormen, idag 1 166 kr, dvs 1 166 000 kr i omsätting per år. Omsätter du endast 500 000 kr får du bara tillgodoräkna dig 25%, gränsen för 50% är 553 300 kr.

Innan du kan få inträde i Advokatsamfundet skall du dessutom ha avlagt advokatexamen. Utbildningen består av tre delkurser á två dagar som handlar om etik, företagande, sekretess, rådgivaransvar mm. Sedan följer en inläsning av etiska regler, uttalanden och doktrin och världens vånda. Examen år omgärdad av mycket procedurer. Du åker upp till Stockholm och ut till ett hotell. Först samlas du med flera andra oroliga jurister. Du leds in i enskilda rum, får en uppgift som du ska lösa under en viss tid. Uppgiften innehåller en mängd etiska dilemma som du skall uppmärksamma och ge förslag till hur du ska hantera. Därefter får du muntligen redogöra för hur du tänkte inför två advokater.

Medan alla andra jurister genomgår samma procedur får du sitta i ett rum och vänta på resultatet. Luften i rummet blir tjock av ångest och vånda kan jag berätta.

Så slutligen släpps du in till examinatorn och får ditt besked. En hel del blir underkända.

Min glädje över att ha blivit godkänd visste inte någon gräns. En av oss i taxin tillbaka till centralen hade dock blivit underkänd. Hans vånda inför att meddela kontoret att han kuggat visste inte heller någon gräns.

Varje delkurs kostar ca 10 000 kr. Till det kommer reskostnader och förlorad arbetsförtjänst. Varje examenstillfälle kostar 5 000 kr.

När advokatexamen är avlagd skall ansökan skickas in till Advokatsamfundet. Till ansökan skall en mängd handlingar bifogas. Arbetsgivarintyg från alla arbetsgivare. En lista med uppgift om alla motparter och domstolskontakter. Sedan skickar Advokatsamfundet ut brev till alla domstolar och motparter med begäran om yttranden.

Det skickas även ut ett cirkulär. Idag fanns Johan med på den här listan!

När yttrandena kommit in skall ansökan tillstyrkas av lokalavdelningen.

Min ansökan avstyrktes av lokalavdelningen. Varför? Jo, en av lokalavdelningens dåvarande ledamöter hade haft mig som motpart i ett enda mål. Hon ansåg att jag var oskicklig och lämnade två yttranden där hon ansåg mig totalt olämplig som advokat. Eftersom jag sökte dispens från tidskravet (dvs jag utnyttjade arbetslivserfarenhet som endast medräknas till 1/3) ansåg Skåneavdelningen att jag inte hade råd med några negativa yttranden även om jag hade fantastiskt fina vitsord från många andra advokater.

Eftersom jag startat egen verksamhet var min omsättning låg de första åren. 1992 fick jag min juris kandidatexamen. I två år satt jag ting. Därefter arbetade jag med familjerätt på bank i fem år, som företagsrådgivare på bank i tre år och med eget företag i fyra år. Min erfarenhet skulle kunna tyckas ganska gedigen.

Ärligt talat var jag inte särskilt tuff när jag fått beskedet att Skånestyrelsen hade avstyrkt min ansökan som jag kämpat hårt för i många år. Som tur var hade jag jurister i min omgivning som trodde på mig och stöttade! Hade jag inte haft deras stöd är risken stor att jag skulle ha återkallat min ansökan och aldrig mer försökt bli advokat!

Nu gick det vägen ändå – Advokatsamfundets styrelse beviljade mig inträde i samfundet på första försöket.

Kanske är det just dessa motgångar som gjort att jag verkligen fått fundera igenom vad advokattiteln betyder för mig. Jag har verkligen fått kämpa för min titel och vill vara en god förebild för advokatkåren! Och kanske är det just i denna vånda som viljan väcktes att hjälpa andra jurister. Det hade varit så mycket enklare om jag hade varit biträdande jurist på en byrå. Det stödet mina juristvänner var för mig hoppas jag kunna vara för mina kollegor!

2 svar på ”Att bli advokat”

  1. Trevlig läsning och grattis till din titel!

    1. Tack – det är ju några år sedan nu (2008) – men jag är lika stolt över den varje dag!

Kommentarer är stängda.