Dyrköpta erfarenheter – ambassadör (14)

Nyanställa? Redigera inlägg      2010-03-30 kl 09:15 av Annika AndebarkGilla0 kommentarerTaggad advokat, annika andebark, arbetsanhopning, arbetsgivare, jurist, pensionsavgångar31 visningar Igår satt jag länge vid skrivbordet igen! Hinner inte med! Det är mycket både med bygget och hemsidan. Samtidigt är efterfrågan på advokattjänster större än utbudet här ute. Alla advokater har för mycket att göra. Och det […]

Ambassadör (3)

Att starta bolag … måste man ha en juristexamen? Redigera inlägg 2010-03-22 kl 18:05 av Annika AndebarkGilla2 kommentarerTaggad annika andebark106 visningar Idag fick jag ett mail från Svenska Standardbolag med nio bilagor; Uppdragsbrev, Avtal, Bolagsstämmoprotokoll extra bolagsstämma, Bolagsordning, Styrelseprotokoll, Registreringsanmälan och Likvidintyg avseende inbetalning av aktiekapital. Då sände jag en tanke till alla företagare som […]

Vem företräder dödsboet?

Förvaltning av dödsbodelägarna – Ärvdabalken 18:1 lyder: Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör dödsboet. Åtgärder som inte […]

Bristbo

En av de första frågorna vi ställer när vi får uppdrag att handha boutredning är om boets tillgångar täcker skulderna. Ärvdabalken 20 kap 8 a § Räcker den dödes tillgångar eller, när han efterlämnar maka, tillgångarna jämte hans andel i makens giftorättsgods inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och […]

Advokat och entrprenör

Eftersom 75% av klassen var hemma pga snöovädret vid dagens föredrag gör jag här ett försök att sammanfatta det. När Radio Kristianstad för några år sedan presenterade mig kallade de mig idéspruta. Jag brukar säga att jag säljer trygghet och god nattsömn. En stor del av vårt arbete handlar om att lösa tvister – men […]

Ändring av reglerna om laglott

I blogginlägget den 24 februari skrev jag att jag tror att laglotten kommer att förändras. Varför det? Ja, som jag skrivit i ett tidigare inlägg tror jag att vi kommer att påverkas av reglerna i andra länder. Ett annat skäl är att familjesituationen ser annorlunda ut idag än tidigare. Längre tillbaka i tiden var jordegendomar […]

Laglott ur ett internationellt perspektiv

I Sverige anser vi laglotten som självklar. Men efterhand som de internationella relationerna blir allt vanligare bör även svensk familjerätt anpassas efter lagstiftningen i andra länder. Tidigare var det vanligt att medborgare valde land efter arvsskatten. Kapitalstarka personer som önskar undvika laglott till barnen kan på motsvarande sätt hitta länder som saknar regler om laglott. […]

Att hjälpa

Aj, aj, aj vad rygg och axlar ömmar. Jag var hos min massör, Benny Yngve, i Hammenhög igår. Min vänstra axel har varit stel ett bra tag och han hittade en massa spända muskler. Diskuterade anledningen och kom fram till att det är smartphonens fel. Morgon och kväll brukar jag ligga i sängen och läsa […]