Advokaten i sociala medier

Länge var det otänkbart att en advokat skulle marknadsföra sig med annonser. Även om det skett en förändring under senare år så är marknadsföring inte något som är naturligt för branschen. Med en bakgrund från bankvärlden har jag alltid lockats av marknadsföringen. Därför har jag sedan 2004 frågat nästan alla klienter var de har fått […]

Att bli advokat

Det är inte lätt att bli advokat även om kravet på praktiskt juridiskt arbete minskat från fem till tre år. För att bli advokat krävs det först att man avlagt en juris kandidatexamen (så hette det när jag tog min examen – misstänker att namnet ändrats). Därefter skall man ha tre års praktisk juridisk erfarenhet. […]