Ruben – ett pilotprojekt inom Advokatsamfundet

Under 2011 har jag deltagit i mentorsprojektet Ruben som är ett pilotprojekt inom Advokatsamfundet.

12 tjejer, jurister inom olika yrkeskategorier, har träffats regelbundet tillsammans med två mentorer för att diskutera balans i livet, karriärutveckling mm. Diskussionerna har varit mycket intressanta och har väckt många tankar.

En insikt för mig var vikten av att skapa öar av tid för reflektion och diskussion kring yrkesrollen. Nätverket för kvinnliga jurister i Ystad – där vi även bjudit in studenter – är ett resultat av denna insikt.

Den 6 december är det avslutning för Rubenprojektet.

Vid Rubenprojektets första träff berättade jag om mitt första mentorsprogram. Det leddes av Ulla Sturesson och Kjell Ekenstam 1999 och påverkade mig i grunden. En av de första uppgifterna har jag citerat nedan; 

Underlag för feed back intervjuer

– ha nedanstående frågor som underlag för ett samtal med den du intervjuar kring hur han/hon ser på dig som person.

– ställ frågorna till minst tre personer på ditt jobb (varav en skall vara din chef)

– fyll gärna på med att fråga personer i andra kategorier – familj, vänner etc.

– avsluta med att göra en analys av det du får höra. Hur ärliga har man varit mot dig tror du? Hur stämde det du fått höra med vad du trodde man skulle säga? Vad ska du inrikta din personliga utveckling emot.

Frågor

1. Vilka tycker du är mina starka sidor som person

2. Vad uppskattar du allra mest hos mig som person

3. Vilka sidor i mitt sätt att vara tycker du att jag behöver utveckla för att bli en bättre medarbetare (make/maka, vän etc.)

4. Vad tycker du är min allra sämsta sida.”

Kanske är det inte så dumt att uppdatera sig på vad omgivningen tycker om en då och då?