Vad har hänt sedan jag började i Växthus Bjäre sommaren 2010?

Våren 2010 träffade jag en av ambassadörerna för kvinnors företagande – Ingrid Thuresson. Hon berättade om ett nytt mentorsprojekt som hon startat uppe i Båstad. Mentorerna skulle utbildas av Mona Odhnoff Sundström.

Mona Odhnoff Sundström var även konsult i mentorsprojektet QlaraBesked som jag tagit initiativ till 2008. Hon höll även i advokatsamfundets ledarskapsprogram som jag deltagit i våren 2010.

Mona är en fantastisk person som betytt mycket för min utveckling. Därför anmälde jag mig även till detta program. Som mentor fick jag advokaten Mia Reich Sjögren. Mia har betytt mycket för mig under programpunkten. I henne har jag hittat en kvinnlig förebild som advokat!

Nu närmar sig Växthus Bjäre sitt slut och jag fick följande mail av Ingrid;

Hej Annika,

Kan du ge mig några input hur det gått för dig.
Hur många studenter har du anställt?

Hur många har du haft totalt?

Vad har hänt i verksamheten?

De första frågorna är lätta att svara på – men den sista är ganska omfattande.

Är bara hemma om, äter och kollar mailen innan jag ska på Ystads kommuns näringslivsdag. Intressanta föredrag i eftermiddag (bl a av Fredrika Gullfot, Simris alg) och fest i kväll hos en av mina favoritkrögare; Anders Andersson på Surbrunnsparken i Ystad.

Låter frågan sjunka in (tillsammans med några andra större frågor som jag går och grunnar på och återkommer med svaret här på bloggen.)

Nu hittar du svaret här.