Växelvis boende

Så länge jag kan minnas har mitt motto varit ”Livet är en skola”. Viljan till ständigt lärande är min följeslagare. Som advokat krävs det att jag hela tiden håller mig uppdaterad – och det är lite av tjusningen.

Ofta blir kvällen sen innan jag hunnit läsa dagens rättsfallsreferat från Karnov. Idag vill jag citera Karnovs referat av en dom från Kammarrätten. 

12-13 dagar i månaden anses vara växelvist boende
Försäkringskassan beslutade att en kvinna inte har rätt till underhållsstöd för hennes två söner med motiveringen att barnen bor varaktigt hos båda föräldrarna. Förvaltningsrätten ansåg, trots att det var visat att pappan betalat en del av sönernas aktiviteter, att han inte har visat att han tagit sådan stor del i barnens försörjning att det kan anses vara fråga om ett växelvis boende. Kammarrätten anser emellertid att den tid barnen vistats hos pappan, tolv till tretton dagar i månaden, överstiger vad som normalt kan betecknas som umgänge, och att han har visat att han i betydande omfattning bidragit till barnens försörjning samt att barnen har både boende och tillhörigheter även hos honom. Det är således fråga om ett växelvist boende.