Förebygga konflikter i samboförhållande (del 7)

En vanlig situation är att två sambor kommer till oss och vill ha hjälp omfördela ägandet av bostaden.

Barbro äger en fastighet som idag är värd 1 mkr. Anders har under deras år tillsammans hjälpt till att betala de löpande kostnaderna och utfört en hel del arbete på fastigheten. Han har kanske t o m blivit låntagare på gemensamma lån för renovering av fastigheten.

(Ja, tyvärr händer det alltför ofta att banken kräver att samborna skall vara solidariskt betalningsansvariga för lånet även om bara en av samborna är lagfaren ägare till fastigheten. Mer om detta nedan.)

Hur löser de detta?

Hade parterna varit gifta skulle de ha kunnat göra en bodelning under äktenskapet och omfördelat egendomen så att de ägde hälften vardera. Om du är sambo finns inte denna möjlighet.

(Ett råd kan vara att gifta sig för att sedan göra en bodelning.)

Frågan är vad samborna vill uppnå. Är det för att få en rättvis fördelning vid en separation eller är det för att det ska bli rättvist mellan sambornas barn en gång i tiden.

Oavsett vilket är det viktigt att se på konsekvenserna utifrån tre situationer;

a)     Separation

b)     Dödsfall

c)     Dåliga affärer