Försäljning, bodelning mellan makar eller gåva av fastighet (del 8)

När jag läser inser jag att många så klart inte förstår vad jag menar med bodelning under äktenskapet. Allt handlar om vad som händer när man överlåter en fastighet.

Om Barbro säljer halva fastigheten till Anders händer följande;

  1. När Anders söker lagfart får han betala en expeditionsavgift om 825 kr till lantmäteriet och en stämpelskatt till staten på 15 kr för varje fullt tusental av köpeskillingen. En köpeskilling på 500 000 kr medför en stämpelskatt på 7 500 kr.
  2. Barbro får betala kapitalvinstskatt på vinsten. Om hon har ingångsvärde på 400 000 kr (inköpspris, om-till och nybyggnad, försäljningskostnader) uppstår en vinst på 100 000 kr. Idag är skatten 22 %, dvs 22 000 kr.

Om Barbro och Anders var gifta skulle de kunna göra en bodelning under äktenskapet. Då händer följande

  1. Anders får betala expeditionsavgift till lantmäteriet om 825 kr – men ingen stämpelskatt
  2. Anmälan till skatteverket (tidigare tingsrätten) om gåva mellan makar. Tidigare var avgiften 275 kr (inser att detta måste kontrolleras)
  3. Anders övertar Barbros ingångsvärden. Den dagen Anders säljer har han ingångsvärde på 400 000 kr. Barbro behöver inte betala någon skatt nu.
  4. Lånen och övriga tillgångar kan fördelas i bodelningen.

Alternativet finns även att Barbro ger Anders halva fastigheten i gåva

  1. Expeditionsavgift till Lantmäteriet 825 kr, som ovan bodelning
  2. Om Anders och Barbro är gifta behövs en anmälan om gåva mellan makar motsvarande anmälan om bodelning under äktenskapet
  3. Anders övertar Barbros ingångsvärde, som ovan bodelning

Nackdelar: Anders kan inte ”betala” något för fastigheten.

Eftersom Barbro bor kvar kan hennes barn göra att delar av gåvan går tillbaka till dödsboet under vissa förutsättningar. Här är reglerna inte helt enkla. Därför bör alltid advokat specialistkompetens anlitas innan den här typen av transaktioner görs.