Oj, vad det tar tid att leda företag!

Vi har ett tidredovisningsprogram där vi skriver in hur vi använder vår tid. Jag har arbetat 2,75 timmar utan att kunna fakturera någonting.

Vad har jag då gjort idag?

Först var jag med Ida på ett klientmöte. Nya jurister har 3-6 månaders introduktion. Under den tiden biträder de mig i mina ärenden, skriver protokoll, skriver förslag till handlingar, gör rättsutredningar. Under den här tiden får de även börja handlägga bouppteckningar. De första klientmötena ska en mer erfaren jurist sitta med eller finnas tillgänglig i huset för frågor.

Dagens möte väckte minnen. Uppgiftslämnaren kände igen mig. 2005 hade vi gått på en kurs om att bygga hemsidor. Då jobbade jag hemifrån och hade inte uppdrag så att det motsvarade en heltidstjänst. Tänk så mycket som hänt på 7 år. Jag kunde inte låta bli att visa henne runt på kontoret.

Varje gång jag visa biblioteket känner jag mig lika stolt. Fortfarande känner jag en sorts lyckokänsla över den arbetsmiljö vi skapat.

Ärendet innehöll några frågor där vi inte hade tydliga instruktioner. Carina, Ida och jag satte oss genast och diskuterade hur vi skulle hantera det. Det slutade med att Carina fick i uppdrag att förtydliga våra instruktioner på området. Hon skulle även formulera det första brevet till den universelle testamentstagaren.

Vad skulle jag ha gjort utan Carina? Vi träffades på Sparbanken Syd när jag var där på anställningsintervju våren 1994. Det var tänkt att vi skulle arbeta tillsammans under fyra veckor innan jag skulle vikariera för henne när hon var mammaledig. Barnet föddes för tidigt. I stället fick hon handleda mig via telefon från patienthotellet i Lund.

Det Carina inte vet om boutredningar är inte värt att veta. Hon har läst en grundläggande rättsutbildning – dvs juristlinjen men hon har hoppat över kurser som processrätt och straffrätt och inriktade sig istället på civilrätten. Större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med boutredningar.

Carina är vårt ess! De biträdande juristerna avgudar henne. Hon är som ett uppslagsverk. Lugn och strukturerad. Alla bouppteckningar granskas av henne innan bouppteckningsförrättningen. Juristerna har genomgångar och kan ställa alla frågor. Sedan Carina började hos mig 2009 har hon ansvarat för rutiner och mallar när det gäller boutredningar. Det är ett gigantiskt arbete och vi håller på att skapa en unik struktur både när det gäller handläggningen av boutredningsärenden och sättet att lära unga jurister familjerätt.

Därefter kollade jag mailen och ringde till en kille jag fått tips om.

Min svaghet som företagare har varit rekryteringen av personal. Det har fått mig att inse hur kostsam en felrekrytering är. Numera anlitar jag Åsa Wikström eller seniorjobb vid rekryteringar. Johan Kohnke på Simrishamns kommun har också hjälpt mig.

En nyckelperson i företaget har varit sjukskriven sedan i juni och jag har insett att jag måste hitta en vikarie. Det är inte lätt att vara företagare när det inte går att ha en framförhållning. Vid sjukskrivning måste uppgifterna skötas ändå.

Tidigare har vi inte haft någon tydlig organisation för vem som skall sköta uppgifterna när någon är sjuk. De ständiga sjukskrivningarna har fått mig att inse att vi måste skapa en organisation som gör oss mindre sårbara. På tisdag har jag nästa möte med Per-Olof. En av hans första uppgifter är just att skapa bättre strukturer.

Det var i februari 2011 som vi anställde de första juristerna – ett och ett halvt år sedan! Sedan dess har vi startat två nya kontor och anställt både administrativ personal och fler jurister. Det är inte konstigt att vi inte hunnit få alla rutiner på plats. Men det är dags för det nu! Den 5/9 ska vi starta upp efter sommaren!

Det är som en nystart! Det har hänt så mycket under sommaren! Mina planerade semesterdagar har ständigt krympt då jag behövt täcka upp för sjukskrivna, föräldralediga och semesterlediga…. Den 11 augusti tar jag tåget till skärgården. Där är mobiltäckningen helkass och jag kommer vara helt frånkopplad från omvärlden under en vecka.