Bouppteckning (Vidare steg del 18)

När en person avlider skall det upprättas en bouppteckning[1]. I denna utreder man vem som är arvingar. Om den avlidne har upprättat testamente skall hans/hennes arvingar få del av det (se nedan om testamente)[2]. Bouppteckningen är även en förteckning över alla den avlidnes och dennes makes tillgångar och skulder. Fram till den 17 december 2004 betalade arvingarna arvsskatt utifrån behållningen i bouppteckningen. Idag har vi inte längre någon arvsskatt i Sverige. Bouppteckningen skall ändå skickas till skatteverket för att registreras. Den registrerade bouppteckningen är en legitimationshandling.

 [1] Molin & Svensson sid 11 ff

[2] Molin & Svensson sid 63 ff