Inte vara rädd för motgångar, LUT del 10

”Varje motgång för med sig en ännu större möjlighet.”

”Varje skenbart misslyckande för med sig en gåva – en öppning som kommer att göra dig ännu mer framgångsrik än innan du stötte på svårigheten, bara du har ögon att se öppningen och modet att gå in genom den. Bara i mörkret lyser stjärnorna.”

”Problem är egentligen inget annat än språngbrädor till ännu mer lysande möjligheter.”

”Kriser innehåller enastående möjligheter. Kom ihåg att de starkaste och mest effektiva ledarna alla har byggts upp genom kamp och bakslag. Motgångar frigör en underbar djärvhet hos oss alla – om vi tillåter det. Att bli sårad, avskräckt och golvad är bara naturliga beståndsdelar i arbetslivet i dessa tider av dramatiska förändringar. Frågan är inte om du kommer att stöta på utmaningar. Det kommer du att göra. Den stora frågan är vad du gör med svårigheterna. Och hur snabbt du kommer på fötter igen.”

”Ledarskap handlar om att dra nytta av de jobbiga perioderna och vända dem till sin fördel. Att faktiskt se hindren som förklädda gåvor.”

”Ibland handlar framgång inte så mycket om att fatta rätt beslut – utan snarare om att fatta ett beslut överhuvudtaget och därefter snabbt och elegant att genomföra det.”