Vägar till dynamiskt företagande

Några av konferensens viktiga frågor är

1) Hur ökar vi företagandet bland kvinnor?

2) Hur ökar vi tillväxten i befintliga företag?

3) Hur får vi fler nystartade innovativa företag med god tillväxt?

Under de kommande 15 minuterna tänkte jag berätta om mitt företag utifrån de här frågorna.

Satsningen på kvinnors företagande har haft stor betydelse för att jag över huvudtaget skulle starta mitt företag. Trots att mina föräldrar är lantbrukare och vi varit lantbrukare långt tillbaka i släkten hade jag aldrig tänkt tanken att själv bli företagare. I skolan formades vi att bli anställda. Inte någon gång under utbildningen kom jag i kontakt med företagare.

2004 startade jag ändå  mitt företag. Det var ett stort steg. Jag hade varit sjukskriven för utmattningsdepression och ville ha ett levebrödsföretag. Att jobba kvar som företagsrådgivare på bank var inte något alternativ. Att byta yrkesbana efter en lång sjukskrivning var en utopi.

Mina enda investeringar var försäkringar och en lagbok. Verksamheten skulle bedrivas hemifrån. Att anställa personal fanns inte i min vildaste fantasi!

Att driva företag var ensamt och svårt. Om jag inte hade fått kontakt med Ann-Sofie Frey på Almi skulle historien om mitt företag ha slutat redan där. Genom Simrishamns kommun var det gratis att få en timmes rådgivning. Ann-Sofie uppmanade mig att annonsera. Och jag gjorde som hon sa.

Genom Regionalt Resurs Centrums utbildningar inom marknadsföring fick jag kontakt med andra kvinnor som var företagare.

2005 lanserade jag min första hemsida och deltog i programmet ”Kompetenta Småföretagare”. Här fick jag hjälp att omarbeta mina affärsplaner och kände att konsulten trodde på mina idéer.

2006 hade jag växt ifrån lokalerna hemma och det kändes som om jag hade papper överallt. Då tog jag ett av de största besluten i företaget – att köpa en fastighet. I samband med detta lyckades jag få en ny konsultation med Ann-Sofie Frey. Hon uppmanade mig att anställa personal.

Anställa personal – har ni funderat på hur svårt det är? Den enda erfarenheten jag hade av ledarskap var inom föreningsliv och några månader som förste notarie på Kristianstads tingsrätt.

2007 anställde jag min första sekreterare. Arbetsförmedlingen hjälpte mig och jag fick en tjej på praktik under sex månader. När jag ett år senare utvärderade satsningen kunde jag se att jag inte hade ekonomiska resurser att ha en sekreterare anställd på heltid.

2008 slutade min sekreterare och jag insåg att jag behövde stöd för att komma vidare i mitt företagande. Det räckte inte att jag ”knegade på”. Jag behövde en mentor. Jag behövde visioner och inspiration. Därför tog jag initiativ till mentorsprojektet ”Qlarabesked” som finansierades genom pengar från Främja kvinnors företagande. I Qlarabesked uppmanades vi att skriva ner vår vision för 1, 3 och 5 år. Vi fick också möjlighet att träffa panelen för ”Kvinnovationer”.

2009 tog jag fram ett nytt varumärke, satte skylt på huset, beviljades PUSS-pengar för en innovativ hemsida med juridiska tjänster. Men det var mycket svårare än jag trodde!Att hitta rätt konsult tog mycket mer tid än jag hade väntat mig! Jag hade också missat det där med marknaden. Det räcker inte att bara ha en hemsida – människor måste hitta dit också. Här brände jag en hel del pengar på fel saker!

2010 utsågs jag till Ambassadör för kvinnors företagande. Som ambassadör började jag blogga på www.ambassadorer.se om företagarens vardag. Här fick jag det stöd av andra företagare som jag behövde för att våga växla upp företaget för expansion. Vi investerade i större kopiator/fax och telefonväxel och vi började bygga om fastigheten.- Så här i efterhand har jag svårt att förstå att jag var så modig!

Att driva verksamhet på landet är en utmaning! Eftersom genomsnittshyran är lägre blir avkastningsvärdet på fastigheten lägre. Därmed blir det svårt att låna! Sedan ombyggnationen har jag brottats med likviditetsbrist. Jag hade inte klarat expansionen om jag inte hade haft möjlighet att låna av familj och vänner.

När fastigheten var ombyggd behövde jag även öka verksamheten och anställde tre jurister. Så här i efterhand kan jag se att vare jurist binder mellan 200-300 kkr i kapital pga de regler som finns för rättshjälp och rättsskydd – något jag inte hade reflekterat över innan jag hade anställd personal.

Att ha anställda skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Kortfattat kan jag väl säga att det regelsystem och de krav som ställs på arbetsgivare är svåra att nå upp till. Felrekryteringar, sjukledighet och föräldraledigheter har kostat mitt företag stora summor.

För att tillväxten i företagen skall öka krävs det ofta investeringar och nyanställningar! Här skulle samhället kunna stötta i högre utsträckning! Trots likviditetsbrist har jag under senare år valt att anlita Anne Looström som coach och rekryteraren Åsa Wikström för att undvika felrekryteringar. Med tidigare insatser hade jag varit längre i mitt företagande.

Under 2012 har jag byggt upp ett servicebolag för advokater och det ser ut som om jag ska kunna förverkliga den målbild jag målade upp i QlaraBesked 2008.

Med spänning ser jag fram emot 2013!

1) Advokatbyrån Annika Andebark har nu hittat sina former. Vi är idag fem jurister och har kontor i Hammenhög, Höllviken och Kristianstad.

2) Andebark Sverige AB är bildat. Intresset från advokater är redan stort. Nu ska vi bara trimma organisationen så att vi kan sköta telefonsvar, redovisning, marknadsföring, lokaler och it till anslutna bolag.

3) Utbildningsprogrammet för kvinnor som vill driva eller utveckla advokatverksamhet fortsätter med ett ledarskapsprogram och mentorprogram som starar i julil 2013

4) Nya satsningar på bloggen andebark.se och närvaron i sociala media.

Visionen är att vi 2014 ska

1) vara den bästa arbetsplatsen

2) ha de starkaste varumärket för juristtjänster för privatpersoner, små- och medelstora företag

3) att efterfrågan på servicebolagets tjänster skall vara stor

Om vi lyckas uppfylla det här kommer vi också ha en god lönsamhet som möjliggör en fortsatt expansion.