Ambassadör för kvinnors företagande

Idag kom listan med regeringens nya ambassadörer för kvinnors företagande.

Vad innebär det att vara ambassadör för kvinnors företagande?

Som ambassadör åtar du dig att årligen göra fyra ideella uppdrag som ambassadör. Uppdragen kan vara allt från att ge av din tid till en nystartad företagare, hålla föredrag i din roll som företagare, medverka i intervjuer i tidningar, radio till att besöka skolor och berätta om hur det är att vara företagare.

Varför har jag valt att fortsätta vara ambassadör för kvinnors företagande?

På 70- och 80-talet formades vi att vara anställda. Trots att mina föräldrar var lantbrukare fanns det inte i min tankevärld att jag skulle starta företag. När jag arbetade på bank som företagsrådgivare konstaterade jag att merparten av företagarna var män. I de fall där kvinnor och män drev företag tillsammans var det mannen som agerade utåt och kvinnan som skötte bokföringen i tysthet.

De första kvinnor som var företagare som jag kom i kontakt med var Iréen Gabrielsson på YREV och Anki Wikström på La Perle. Båda blev viktiga förebilder för mig när jag startade mitt eget företag 2004. För mig har det varit svårt att hitta kvinnliga förebilder. Därför vill jag bidra till att fler kvinnor ser företagandet som en karriärväg.

Vad har uppdraget som ambassadör inneburit för mig?

Det var genom bloggen på www.ambassadorer.se som jag började blogga. Det stöd jag fick ledde till att jag så småningom började med den här bloggen.

De kommentarer jag fick på bloggen betydde även mycket när jag valde att expandera företaget. Det fanns fler kvinnor i samma situation som trodde på mig. Deras stöd var ovärderligt!

Uppdraget som ambassadör innebär att synliggöra kvinnors företagande. Det har fått mig att se min medverkan i media i ett större perspektiv. Därför har jag i egenskap av ambassadör medverkat i radiointervjuer och tidningsintervjuer.

Uppdraget som ambassadör har gjort att jag haft en anledning att tala om mitt företag i större sammanhang.

Bloggandet ledde till att jag anlitades som föredragshållare på Entreprenörsdagarna i Örebro 2012. En av åhörarna kom från näringslivsdepartementet och blev så berörd att han började läsa min blogg. När regeringen behövde en ersättare i Regelrådet kontaktade de därför mig. Så på sätt och vis kan man säga att uppdraget som ambassadör bl a har lett till att jag idag är ersättare i Regelrådet. (Dock har jag inte hunnit vara med på något sammanträde än – men det är inplanerat i kalendern för våren!)