Arvodet till advokater

Äntligen är det någon som sätter ord på mina tankar!

Tack Björn Hurtig för en välformulerad artikel i Dagens Juridik.