Mervärdeskatten i långa rättsprocesser

Det var en lång förhandling i tingsrätten.

Målet handlar om fordringar och stämningsansökan gavs in för två år sedan. I höstas hölls första förberedelsen. Nästan 18 månader efter att stämningsansökan gavs in.

Målet är komplicerat och krävde en fortsatt förberedelse. Den beräknas äga rum tidigast till hösten. Domaren beräknade ett det krävdes 10 dagars huvudförhandling, dvs att målet sätts ut under tre veckors tid. Han bedömde att det inte kommer att sättas ut till huvudförhandling förrän om ett år.

Tre år från stämningsansökan till huvudförhandling. Därefter kan domen överklagas till hovrätten.

Hur mycket hinner inte hända på tre år?

Än värre blir det när jag tänker på de svenska momsreglerna.

Tvisten handlar om fakturor där min klient inte fått betalt. En företagare har skyldighet att betala in moms på fakturerade belopp oavsett om betalning influtit eller inte. Det innebär att mina klienter tvingas ligga ute med stora momspengar i mer än tre år.

Långa handläggningstider i svenska domstolar och dåliga betalare är inte något som Skattemyndigheten tar hänsyn till. Att vara företagare i Sverige är verkligen inte lätt!