Förnöjsamhet 1

Den där allra första dagen i Yogarummet sneglade jag på de andra. För mig var det naturligt att se vad de höll på med för rörelser. Först när Yoga-Ann talade om förnöjsamhet insåg jag att jag omedvetet hade jämfört mig med dem som var bättre än jag.

På biblioteket föll jag för boken ”Förnöjsamhet” av Stefan Edman och Tore Hagman.

Lättläst och tänkvärd. Genom att citera boken här på bloggen kan jag gå tillbaka och reflektera när jag har lämnat tillbaka boken.

”Svenskarnas privata konsumtion uppgår årligen till det astronomiska beloppet av ett tusen två hundra miljarder kronor. Somliga av oss har fler prylar än vi hinner använda och pyssla om. Och shopping har blivit ett fritidsnöje. – Samtidigt säger statistiken att vi är ’de ensammaste i världen’, att generationerna hos oss är mer åtskilda än i något annat land. Att vi är oroliga och missnöjda och därför äter allt mer lugnande medicin. Eller tröstar oss med att ständigt köpa nya saker….. ofta tänker jag på hur mycket mjukare och mer solidariskt samhället skulle bli om fler av oss oftare övade sig i att bli lite mer nöjda med det vi har och är.”

”Reklam och media pressar sig på oss med budskap om den optimala lyckan. Som indirekt bygger på ett gnagande missnöje med det vi är och har: Visst borde man vara vackrare, och mer begåvad? Mer framgångsrik i kärlek och arbetsliv? Synas bättre, passa in, ’vara rätt’. – Marknaden förstärker dessa lockrop och erbjuder samtidigt sina lösningar. Det handlar om att köpa rätt grejer, att äga och kunna visa upp sig.”

”Förnöjsamhet handlar om att plötsligt inse att det man tagit för givet inte alls är självklart. Hälsan. Mat på bordet. Nära vänner.”

”Nio av tio amerikanska tonårstjejer anser att shopping är det roligaste som finns…. Trenden är detsamma i vårt land, inte bara hos ungdomar utan bland oss alla, mer eller mindre. Att skaffa nya ting har blivit ett högst respektabelt fritidsnöje för den som har råd att spendera…. Konsumtionen är vår tids religion, stormarknaden en katedral där vi offrar tid och pengar på allsköns ikoner. Innerst inne vet vi nog att ingenting av detta tillfredsställer vår djupaste längtan: det kan fortsätta göra ont i själen. Studier i ett hundratal länder visar att människors känsla av livstillfredsställelse trots ständigt stigande BNP ofta ligger kvar på samma nivå eller rentav minskar. – Vi kan och måste återerövra en sund balans mellan att ha och att vara. Och det är faktiskt bråttom, inte bara för att vår mentala hälsa kräver det. Utan därför att dagens shoppinghysteri och resursslöseri förvärrar Jordens klimatkris. Om hela männskiligheten levde på vår genomsnittliga materiella nivå skulle det, med dagens teknik, behövas tre, fyra planeter till.”

Boken leder till nya tankar.

I bloggvärlden bombaderas vi med bilder på vad Blondinbella och andra bloggare köpt. På Facebook kan vi följa vilket fantastiskt liv våra vänner lever. Idag är det lättare än någonsin att jämföra sig med andra.

Tomas Lydahl gav mig boken ”Inifrån och ut” av Michael Neill, som jag läser i mellan cykelturer och yogapass. Orden som jag håller på att ta in är ”Du är perfekt som du är!”

Författaren ställer en spännande fråga: ”Hur skulle det vara om varje man, kvinna och barn inom sig har ett frö som kan blomma ut och göra dem till den de verkligen är?”

I kväll samtalar Tomas Lydahl med författaren Michael Neill på Radio Wow.