Internet och nya marknader – ambassadör (121)

Internet och nya markander Redigera inlägg

Igår var jag på Lunds Domarakademis utbildning om Bevisbörda och Bevisanskaffning. Ett mycket givande utbildning.

Dessutom är det alltid intressant att träffa kollegor. Det samtal som väckte tankar var om det nya sättet att bedriva juridisk rådgivning. Din Jurist, Juristjouren, Familjens jurist och Gratisadvokaterna är några av de aktörer som bygger sin verksamhet på att klienter letar juridisk rådgivare på nätet.

Jurist eller advokat – förstår klienten skillnaden? Jurist kan vem som helst kalla sig. Det krävs inte ens att att juristexamen har avlagts.

Advokat däremot är en skyddad titel. Först måste du ha avlagt juristexamen som motsvarar minst 4,5 års universitetsstudier. Därefter skall du ha arbetat tre (tidigare fem) år med praktisk juridisk verksamhet. Helst skall du ha varit anställd biträdande jurist hos en advokat. Efter tio dagars internatstudier fördelade om tre perioder och en inläsning av etiska frågor avlägger du sedan advokatexamen. Men innan du kan bli medlem i samfundet måste alla motpartsombud och domstolar få tillfälle att säga vad de tycker om dig, advokatsamfundets alla medlemmar få möjlighet att lämna invändningar och avdelningen yttra sig om din lämplighet. Först därefter kan du bli medlem i advokatsamfundet.

Årligen måste du visa intyg på att du utbildat dig minst 18 timmar per år. http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3832

Även om du inte har aktiebolag måste advokatens bokföring årligen granskas av revisor och intyg skickas till Advokatsamfundet. Om du tar emot klients pengar ställs mycket höga krav på hur dessa hanteras. Även denna hantering skall fortlöpande granskas av revisor.

Om en advokat inte följer de etiska reglerna kan Advokatsamfundets disciplinnämnd besluta om erinran, varning eller uteslutning.

Om du skall anlita ett juridiskt ombud är det viktigt att få referenser. Bara för att ombudet arbetar under ett varumärke som ser stort ut på nätet är det inte säkert att ombudet har den erfarenhet som krävs för att kunna hantera ditt problem på bästa sätt.

Jag erbjuder studenter praktik här under studietiden. Även om studenten kan juridik så är det en helt annan sak att hantera verkliga ärenden. Studenterna säger själva att de inte skulle vara mogna att självständigt handlägga ärenden direkt efter examinationen.

Ja… först hade jag avslutat den här bloggen med något helt annat… men insåg att det är klokt att vara försiktig… och inte skriva om de erfarenheter jag fick höra om…

Istället avslutar jag med rådet att välja ombud med omsorg!