Otålighet – ambassadör (152)

Otålighet Redigera inlägg

Tillväxtskolan startade i eftermiddag. Diskussioner om kundnytta, vision – mission, affärsidé.

Otåligheten kröp i kroppen – nyfiken på att höra intervjun i Radio Kristianstad. Nyfiken på att närmare kolla på nya hemsidan på www.advokatbyran.nu.

Idag var det verkligen nystart igen!

Det är mycket positivt som händer – samtidigt gnager den där ekonomiska oron… måste avsätta tid att få kontroll. Vi har växt snabbt och det rusar iväg. Det är dags att vi börjar sätta individuella mål och få koll på ekonomin. Alla ekonomer jag talar med förespråkar nyckeltal och fullständig koll. Inser att de har rätt – att jag sover för dåligt som det är nu…

Tyvärr måste vi nog vara lite ”vanliga” (även om min vision har varit att företaget skall styras utifrån att hjälpa och arbetsglädje istället för pengar).

Det är dags att jag får fullständig kontroll på ekonomin. Först då kan jag föra en vettig diskussion med bankerna. Ja, jag vet… En ekonomi i balans är en förutsättning för hållbart företagande – hur tråkigt det än låter. Så nu är det dags för nya rutiner, strukturerad förskottsbetalning och a conto fakturering. När jag var ensam jurist gick det att köra på känn – men nu när vi är flera har jag insett att vi måste ha en tydlig struktur. Det är en förutsättning för att vi ska kunna finnas kvar på marknaden.