Tillväxtskolan – ambassadör (162)

Tillväxtskolan Redigera inlägg

Oj, så mycket nya tankar efter genomgång med Tillväxtskolans konsult, Jeanette Andersson.

Till nästa möte har vi tre uppgifter – bl a att skriva ner visionen. Det är mycket som skall göras igen – svårt att hinna med. Men får jag bara tid att landa i tankarna kan det nog gå ganska snabbt.

Hur katten ska man få tiden att räcka till allt?

I helgen planerar vi börja omarbeta byråns ekonomiska rutiner och uppföljning. Dessutom borde jag få klart omläggningen av material till den nya hemsidan.

En sak är  alla fall väldigt positiv – jag börjar verkligen känna att de biträdande juristerna avlastar mig! Genom att de gör åtgärdsförslag efter klientmötena hinner jag så mycket mer.

Nej, nu ska jag försöka få packa ihop och komma hem.