Förändring – ambassadör (189)

Förändring Redigera inlägg

Idag är bokföraren här. Vi tar ett nytt steg och flyttar hem all bokföring till huset – även den i Teraxacum. Det är märkligt – men det är som om jag inte fått någon överblick när jag inte har kunnat gå in i pärmarna och leta.

När jag startade företaget skötte jag själv all bokföring med hjälp av en redovisningskonsult. Dvs jag betalade alla räkningar, la in dem i bokföringsprogram, gjorde budget. I samband med att jag startade aktiebolag lämnade jag över det praktiska arbetet till en revisionsbyrå. Här någonstans var det som om jag tappade greppet. Samtidigt skedde stora förändringar och det var inte så lätt att göra budget längre.

Nu är det en förändring. Vi tar in all bokföring i huset igen. Bokföraren har lovat komma hit istället varje månad. Idag börjar dessutom en konsult som är landsbygdsentreprenör. I henne ser jag en person med starka drivkrafter som förhoppningsvis skall kunna bygga upp en struktur i det blivande servicebolaget och Teraxacum.

Som det är idag går mycket av min tid till administration. Både kring personal och det ekonomiska.

När jag ger mig tid att reflektera inser jag att jag älskar att vara advokat. Att de administrativa uppgifterna stjäl min energi. Nu jobbar jag med att sätta mål. Utan mål blir delegering en omöjlighet. Mål och sedan ordentliga budgetar. Uppföljning. Det är här jag behöver någon som håller samman. Jag hoppas att konsulten skall fungera i den rollen. En form av helhetsgrepp. När väl rutinerna är lagda tror jag att det skall finnas utrymme för henne att även gå in i andra delar.

Personalansvaret håller jag successivt på att delegera. Jag har insett att jag inte är bäst på detta. Att företaget kommer bli så mycket bättre om någon annan kan hålla i de här bitarna.

Fortfarande har jag många bitar kvar att utveckla. Att sätta mål och delegera känns fortfarande ovant. Min omgivning har sagt att jag kräver mycket av mig själv – och så är det nog. Jag är medveten om att jag ofta fixar saker själv för att inte kräva för mycket av min omgivning. För att ta steget till nästa nivå är det dags att jag jobbar med min egen instsällning.