En sann entreprenör – ambassadör (210)

92011

        En sann entreprenör Redigera inlägg

Lunch och föredrag hos Anderzon of Sweden var verkligen en energikick!

Torsten Jansson, New Wave, inspirerade. Sveriges Richard Branson?

Han sa att hans framgångsfaktorerna var värderingar, attityder, nytänkande, att det finns drömmar och en förmåga att få människor att växa.

När det gällde att skapa bra attityder/företagskultur var det bl a viktigt att cheferna var goda föredöme t ex när det gällde kundbemötande, arbetsmoral, ärlighet och kostnadsmedvetenhet.

Fem punkter tog han upp som han brukade ”predika” sina företag;

No fear – en formel1 förare är inte rädd för farten. Du måste våga satsa fullt ut

No2 – the first looser. Du måste sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna

Inga gränser – se möjligheterna och inte begränsningarna.

Kostnadskontroll är superviktigt – det enda kontot som han satsade på var marknadsföringen

Hårt arbete ger resultat

 

Att jobba med mål och visioner fortlöpande menade han var viktigt. Genom att sätta helt vansinniga mål fick han alla chefer att engagera sig och hitta kreativa lösning. Det satte igång processer hos medarbetarna.

Torsten Jansson förordade enkelhet. Korta, protokollförda möten med få människor. Noggrann uppföljning att besluten förverkligas. Fokus på viktiga saker och att förenkla processer. (Han berättade att han fick uppföljning från sina bolag på två A4 sidor. Har jag hört det förut;)… men fy vad det är svårt att nå det enkla…)

I en expansion menade Torsten Jansson att fokus var att ha kvar kontrollen att kunderna och medarbetarna var nöjda.

På vägen hem hade jag väldigt mycket djävlar anamma.

Tankarna kretsar fortfarande kring web-strategin – men mer om det en annan gång!