Beslutfattarnas skyldighet

Varför tänker inte beslutsfattarna på konsekvenserna för kvinnor när vi tar emot en så oproportionerligt stor andel män?

Det finns regler om diskriminering som begränsar arbetsgivarens valfrihet när det gäller nyanställningar. Vi diskuterar könskvotering i bolagsstyrelser.

Personligen tror jag att kvinnans jämlikhet påverkas mer av en obalans mellan könen. Lyssna på Studio Etts inslag.

Valerie M Hudson som är professor i International Affairs på Texas A&M University, ansvarig för the Program on Woman, Peace, and Security har sedan 20 år tillbaka studerat effekterna av obalansen mellan könen i Kina och Indien. ”Hon har sett att i områden med betydligt fler män än kvinnor förekommer mer våld mot kvinnor, ökad sexhandel och sämre möjligheter för kvinnor att röra sig fritt.”

Kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn är höga. Att ta emot flyktingar som ska ”förvaras” här under långa utredningar och sedan lämna landet kostar väldigt mycket mer än vad det ger.

Det är bråttom nu.

”Dom flesta kvinnor på flykt kommer från strukturer där en kvinna inte kan röra sig fritt och många som har gjort resan till Europa har utsatts för sexuellt våld, enligt Valerie Hudson. Därför är det begripligt att mest är pojkar och män som kommer.

– Det är en slags diskriminering av kvinnor att säga: Kom till Sverige och sök asyl.

– Kanada å andra sidan, har sagt att dom bara kommer att ta asylsökanden från flyktinglägren, där kvinnorna finns. Dom accepterar inga pojkar utan föräldrar om dom inte tillhör en sårbar grupp som tex homosexuella. På det sättet försöker Kanada bevara balansen mellan könen.

– Det här tycker jag att svenska politiker åtminstone borde ta med i beräkningarna, att dom har en skyldighet mot Sveriges medborgare att bevara den normala balansen mellan könen.”

I Sverige finns det ett fåtal modiga människor som vågar säga obehagliga sanningar. Tre av mina idoler är Alice Teodorescu, Elisabeth Massi Fritz och Ann Heberlein. Läs gärna några av deras klockrena debattinlägg.

”Valerie Hudson tycker att svenska politiker måste börja ta könskvoterna på allvar och diskutera dom, hon är förvånad över att det skett så oreflekterat i ett av världens mest jämställda länder:

– Jag undrar om Sverige överhuvudtaget tittar på problemen som obalans mellan könen kan leda till. Vi ser på Sverige som ett slags paradis för kvinnor – en plats där jämställdhet mellan könen faktiskt genomförts – en plats där kvinnor kan röra sig fritt och har samma rörlighet och ambitioner som män. Men obalans mellan könen underminerar jämställdhet. Vi undrar varför inte svenska politiker undersöker frågan och tänker på konsekvenserna för kvinnor när man tar in en så oproportionerligt stor andel unga män jämfört med kvinnor.”

De flesta som kommer hit har tillgång till Internet. Via sociala media sprids informationen snabbt. Om politikerna vore lika modiga som mina modiga idoler kan budskapet få en snabb spridning. Minskade kostnader för HVB-hem och snabbare beslut om uppehållstillstånden skulle kunna skapa resurser att verkligen integrera de flyktingar som stannar i Sverige och inget annat vill än bidra till den framtida välfärden.

2 svar på ”Beslutfattarnas skyldighet”

 1. Eva Isacsson skriver:

  Delar denna på facebook!
  Inspirerande att läsa Din blogg!
  Du, vart tog hemsidan http://www.advokatbyrån.nu vägen?

  Ovärdigt med förvaring upp till ett år!

  Har kämpat mot socialen dels för min dotter i början på 80-talet, dels nu i två fall senaste året. Inget har blivit bättre! Tvärtom och nu är det tydligare att det är ekonomiska krafter bakom! En tonårsflicka tog sitt liv! Flyttades hitodit i sex år. Soc har inte gjort något fel, trots synliga ärr i över ett års tid och att de uppmärksammats på situationen.

  I andra ärendet – drev soc kallsinnigt ärendet så det var stor risk att mamman skulle ”gå över kanten”. Hade med säkerhet gjort det om hon inte fått bl a mitt stöd!

  Fem smällar i rad i arbetslivet pga chefers oegentligheter – gjorde mig utmattad efter alla påtvingade nystarter. (80-90-talet)
  Har en kamp mot försäkringskassan sedan …2001! FK vill inte rätta felaktigheter! Ger mig bara nya diagnoser (+byter ut) vid nya ansökningar, redovisar inte sjukdagar, trollar bort extrem övertid….mm.
  Hälsan och livet stjäls …
  Tjänstemannaansvaret måste tillbaka!
  Kvinnornas villkor… kolla AFAs sida om ILO-förteckning! Version 1980!!! Ingen vill ta i det! Över 30-års forskning om stress, utmattning, PTSD, m fl diagnoser (dvs kvinnodiagnoser) erkänns inte! Facket o näringslivet har gjort upp! Och FK fuskar bort utredningarna!
  Därför går det bra att dra åt tumskruvarna på kvinnorna arbetsplatser!
  Arbetsskada godkänns inte! (Jo, några för syns skull.)

  …det finns mycket att önska annorlunda!
  Varma hälsningar
  Eva
  PS LVU är nedlagt. Förundersökning är nedlagt. Letade advokathjälp till mamman som vill rädda familjebilder i dator (som ombud för sin dotter, vars hela liv är dokumenterat där) som åklagaren beslagtagit. Trodde jag hittat en, men han drog sig ur pga jäv.
  Min fråga – oklart vem som är part och motpart – advokaten drog sig ur pga att en adv på hans kontor, hade varit målsägarbiträde till barnet i LVU-ärendet.
  Och åklagaren har ifrågasatt ett IT-vittne och krävt att han ska polisförhöras innan förhandlingen i hovrätten.
  Vilken roll har egentligen åklagaren i detta mål? Skulle väl skydda barnet i nedlagda brottmålet och nu är hon plötsligt motpart till barnet och ska stjäla familjebilderna!? Känns inte OK!

  1. Tack för ditt inlägg.

   Kan inte kommentera vad du skriver.

   När det gäller sidan advokatbyrån.nu la jag ner den när jag blev sjukskriven. En stor del av materialet finns dock kvar här på sidan.

Kommentarer är stängda.