5 september 1668 förhördes Gullichs-Anna

Protokoll häxprocesser trolldomsprocesser Älvdalen 1668

Den 5 septembris continuerade rannsakningen sedan såsom en psalm var sjungen och vi hade befallt oss allesamman Gudi med Herrens välsignelse, närvarande samma män och nämnden som tillförende.

Gulichs Anna Olsd[otter] i Loka

Framhades Gulichs Anna Olsdotter i Loka, en piga om sina 16 år, på det 17de så mycket som sedan mitt uti aprilis månad nästlidna, och såsom hon sades vara en blödig och enfaldig piga, ty handlades med henne i saktmodighet, och förmantes det hon skulle väl betänka sig, befalla sina tankar Gudi och bekänna allt det hon visste om detta trolldomsväsendet, vilket hon ock lovade göra. Frågades alltså först, om hon och Gertrud Svensdotter hava samsat sig till att båda hava ett tal?

R. Nekade alldeles.

Q. Om hon är viss därpå att hon haver varit med i detta sällskapet till Blåkulla?

R. Ja, säger sig intet hava drömt detta, utan sannfärdeligen varit med kroppen åstad, både om nätterna och dagarna, dock mest likväl om nätterna.

Q. När hon först begynte att fara denna färden, och vem henne hade till vägs?

R. Hennes farmoder Gyris Marit benämnd.

Q. Om hon minns vad tid eller huru länge sedan det är?

Anno 1662 efter pastoris uträkning.

R. Att hon då kunde vara vid pass sina 8 år, om våren, eller för midsommaren.

Förhöret med Gullichs-Anna, som omfattar tio sidor, kan du läsa här. (Det kan jämföras med förhöret med Gertrud som totalt omfattar 27 sidor.)

Gullichs-Anna nämns redan vid Fjärdingstinget i juni 1668, men då förhörs hon inte. Nu, i september, berättar hon om många Blåkullafärder. Hennes vittnesmål är viktigare än Gertruds eftersom hon är ett habilt vittne.

Här kan du läsa mer om Gullichs-Anna.