#klimatsmartainvesteringar 4

Läs och begrunda innan du läser vidare

  1. Att investera i aktier innebär alltid en risk. Genom riskspridning (både i olika branscher, aktier och över tiden) kan du minska risken. Detta är inget jag tar upp i detta inlägg.
  2. Omsättningen i små bolag är ofta låg. Det innebär att kursen kan stiga mycket eller sjunka mycket på kort tid. Aktien SpectaCure steg t ex med 1000% under sommaren. Då passade jag på att sälja för att sedan köpa tillbaka när den föll. Om du börjar följa börskurserna i de aktier jag skriver om måste du vara medveten om att kursen kan ha påverkats av detta inlägg. Följ alltid ett bolag över längre tid.
  3. Många av de bolag jag kommer skriva om i detta inlägg är högriskbolag. Genom aktieinnehav och deltagande i nyemissioner stöttar vi nya klimatsmarta innovationer. Vissa aktieinvesteringar jämställer vi med att skänka pengar till Cancerfonden, WWF etc. Dvs vi är medvetna om att det är ett högriskbolag och att vi kan förlora pengarna vid en konkurs. Vi väljer ändå att göra dessa placeringar för att nya klimatsmarta innovationer behöver riskkapital.

Investera hållbart

Sedan 2013 har jag bistått Cykelhandlaren i uppbyggnaden av Cykelaffärens aktieportfölj. I dag ska jag försöka beskriva våra överväganden och val för att bygga en hållbar portfölj.

Aconomics har skrivit ett blogginlägg som svarar på frågan hur man väljer hållbara investeringar.

Jag tycker att detta kan vara den svåraste frågan. Mitt svar är att det beror på och att det finns flera olika nivåer. Det enklaste kan vara att utgå från sig själv och reflektera. Vad är hållbarhet för dig och vilka parametrar bör din investering uppfylla? Gällande aktier brukar jag tänka mig en trappa med tre nivåer. Nivåerna reflekterar hur strikt du vill gå i din hållbarhetsinvestering.

I fortsättningen kommer jag använda mig av Aconimics begrepp. Samtliga citat är hämtade från hennes blogginlägg Investera hållbart som du hittar här. 

Hur skapades portföljen?

Först identifierades olika branscher för att sprida riskerna. Målsättningen är en jämn fördelning mellan de olika branscherna. Vi är observanta på när någon bransch blir större än vi tänkt eller mindre.

80% av portföljen ska ligga i utdelningsbolag, vilket så klart styr aktievalen. (Västkustinvesteraren har beskrivit hur du bygger en utdelningsportfölj.)

När det gäller högriskbolag har vi valt att satsa mindre belopp i många olika bolag för att sprida riskerna.

Vi valde att dela in portföljen i följande branscher:

Miljö/teknik

Här hittar du verkstadsföretag men även företag som producerar energi.

Läkemedel och medicinteknik

Människor har alltid blivit sjuka.

Bygg/fastighetsförvaltning

Här har vi lagt både fastighetsbolag och bolag inom byggsektorn.

Hälsa

Mat behöver vi alltid – men vi har siktet inställt på att hitta företag som bidrar till hälsa.

Media/kommunikation

Vi tror att det här är en bransch som kommer öka – därför har den förhållandevis stor del i portföljen. Här finns både bolag inom telecom, bolag som satsar på internetförsäljning, konsultbolag och bolag inom cirkulär ekonomi. En ganska luddig grupp som det tagit tid att hitta bolag inom.

Övrig konsumtion

Här finns kläder, nöje, resor och  prylar inom hus och hem.

Bank försäkring

Nedan kommer jag gå igenom Aconomics olika nivåer och ge exempel på företag som vi valt eller inte valt att investera i.

Vi är inte felfria, det finns säkert saker som vi missat i våra analyser. Skriv gärna en kommentar – men gör det med vänlig ton. Det har varit mycket vånda innan jag vågade skriva detta inlägg.

Hållbarhetsinvesteraren bas

Nivå ett, hållbarhetsinvesteraren bas. Detta är det enklaste sättet att göra mer hållbara investeringar. Här handlar det om att välja ut kriterier som sätter en ”lägsta nivå” på vad som kan kallas att investera mer hållbart. Dessa kriterier används sedan för att sortera bort bolag som inte håller måttet. Du väljer helt enkelt bort bolag som klart och tydligt inte är hållbara. Här är ett enkelt sätt att utgå från branscher. Du kan till exempel exkludera miljöfarliga oljebolag eller oetiska vapenbolag.

Här handlar det om att välja bort bolag av skäl som du själv bestämmer.

Bolag som vi valt att inte äga i är Boliden (vi vill inte bidra till mer gruvbrytning), SSAB, Oriflame (vi tycker att smink är onödig konsumtion).

Den 18 april 2018 publicerade Johan Lundberg en artikel i Sveriges Natur där han redogör för vilka anläggningar som släppte ut mest koldioxid i Sverige 2017. 

Har du tips på andra listor över bolag som inte bör finnas i Hållbarhetsinvesterarens bas-portfölj? Dela gärna med dig här så uppdaterar jag inlägget efterhand.

Hållbarhetsinvesteraren

Nivå två, medveten hållbarhetsinvesterare. Här tar vi in fler parametrar än att endast exkludera bolag som verkar i icke-hållbara branscher. Vi läser på om bolagets hållbarhetsarbete och tar reda på hur företagen jobbar med sociala och miljömässiga faktorer. Hur jobbar företagen med etik, mångfald, jämställdhet och andra sociala faktorer? Hur ser de på sitt klimatavtryck och hur jobbar de för minskad påverkan såsom utsläpp och förbrukning av resurser? Eftersom vi är på mittennivån läser vi kanske inte hållbarhetsarbetet i minsta detalj utan vill skapa oss en bra överblick. De företag vi väljer ska rikta uppmärksamhet kring hållbarhet i form av sociala och miljömässiga aspekter. De ska anstränga sig för att ta sitt ansvar och motverka sin negativa påverkan. I mittennivån kan investering ske i ett företag som har ”vanliga” produkter/tjänster men som har en medvetenhet i sin affärsmodell. Jag tycker t.ex. att Essity (hygien) och Nibe (värmepumpar) har tydligt fokus inom hållbarhet på detta sätt. Essitys produkter verkar inte i sig för ett bättre klimat men företaget drivs med hållbarhet i åtanke. De har tydligt fokus på olika hållbarhetsfaktorer i sina rapporter i form av sociala och miljömässiga aspekter.

Bolag till den här portföljen har jag hittat genom att läsa olika artiklar i Dagens industri, Affärsvärlden mm. Här går jag ofta på magkänslan. Jag läser runt på deras hemsidor, följer bolaget en tid och ser vad de publicerar för nyheter. Det händer att vi säljer aktierna efter ett tag för att det inte längre ”känns” som om de har hållbarhet i ”generna”.

Några bolag som vi valt utifrån de här kriterierna är ABB, Catena, Claes Ohlsson, Midsona, Enea, Avensia, Amazon

Strikt hållbarhetsinvesterare

Nivå tre, strikt hållbarhetsinvesterare. I den översta nivån är det många bolag som sorteras bort. Bolagets produkt eller tjänst ska direkt verka för en mer hållbar värld och resten av bolaget ska styras i samma anda. Det skulle kunna vara ett solcellsbolag som tydligt driver verksamheten utefter sociala och miljömässiga faktorer.

Här känner jag mig som en affärsängel när vi investerar. Flera är högriskbolag vars innovationer jag älskar.

Eftersom risken är hög kräver det också att du följer bolagen nära. Vi har höga krav på ledningen. Tappar vi förtroendet kan det hända att vi säljer hela innehavet oavsett förlust. (Så har vi gjort i Metallvärden och Cassandra Oil. Då må verksamheten vara hur klimatsmart som helst – men har jag inte förtroende för ledningen sover jag dåligt om natten.)

De här bolagen kommer jag skriva mer om framöver. Idag får ni bara några exempel (gå gärna in och läs mer om dem och kommentera. Kanske har jag förbisett något fundamentalt.)

Energiproduktion

Cortus Energy, Etrion, EolusVind, Arise, VestasVind, Soltech,

Minesto (som jag fick tips på genom klimatklubben).

Resursbesparing

ParansSolar, Ecolime, Ripasso Energy, Heliospectra, Insplorion, Josab, Loudspring

Klimatsmarta transporter

Garo, Alelion, PowerCell

Medicinteknik

Här handlar det också om ny teknik som kan spara vårdresurser och lidande. Vårt alternativ till att skänka pengar till Cancerfonden.

Bactiguard, ProstaLund, CLS, Prolight Diagnostic, SpectraCure, Immunicum, Obstercare, Karolinska development

Hälsa

Simris Alg, Midsona, Probi, Bio-works

Media/kommunikation/AI

Naxz, MTG, Medirätt, Verisec,

Curando

Övrig konsumtion

Storytel

Är du intresserad av klimatsmarta investeringar?

Gå med i FB-gruppen klimatsmarta investeringar.

Här finns en bra intervju med Emma Sjöström om hållbara investeringar

Dela med dig av dina hållbara investeringar och inspirera andra!