November

Om klimatet ska fortsätta att bli varmare är det lika bra att jag lägger oktober-listan även här.

Att göra i oktober

  1. Kupa purjolök som står kvar i landen
  2. Rensa
  3. Gräv ner gröngödsling
  4. Marktäck odlingsytor med kompost
  5. Strö ut kalk och benmjöl
  6. Klipp ner sparrisen
  7. Beskär gamla krusbärsbuskar (senhöst eller vårvinter). (Lägg länk till krusbär)
  8. Beskär hösthallon genom att klippa ner alla skott efter skörd.