Grönt är skönt

Mossan är mjuk i gammelskogen
Kantareller, lingon och blåbärsris täcker marken
Stubbar som stått i hundratals år
Täckta av mossor och lavar
Spåren av älg, spillning och gnag
Här är han hemma och trygg
Skogen har stått i tusentals åt
Nu ska hon tyglas och odlas fram

@sveaskog berättar stolt om sina #klimatsmartabyggmaterial – men är det #klimatsmart att skövla skogen?
Förr höggs enstaka träd. De små fick växa till sig för framtiden.
Idag skövlas skogen med maskinernas hjälp. Såren från markberedningen tar tid att läka. Vilken hänsyn tas till älgens rätt att finna föda och leva? Vad händer med jordens mångfald? Var finns stubbar för insekter som ger fåglarna mat när maskiner dragit fram genom skogen?
Behöver vi verkligen byta ut vårt kök, bygga ännu en bostad? Befolkningen ökar och mer hus behövs – men mer älg ska skjutas.