Transporter och energilagring #klimatsmartainvesteringar

Idag fortsätter jag skriva om bolag med ny teknik. Men först tre klipp från FB-gruppen Klimatklubben. (Gå med om du inte redan är medlem. Där pågår mängder av intressanta diskussioner.)

Thousands of students defy the PM and skip school to attend strikes for climate action

Scott Morrison said school kids wouldn't learn anything from protesting. These students disagreed.

Publicerat av SBS News Torsdag 29 november 2018

Det är glädjande att allt fler uppmärksammar klimatförändringarnas effekter. I veckan varnade finansbranschen för att risken är stor för en finanskris om inte klimatförändringarna bromsas.

Vidta mer åtgärder för att bromsa klimatförändringen annars riskerar vi en finanskris som är flera gånger värre än den globala finanskrisen 2008. Varningen kommer från 415 investerare som i ett brev uppmanar politiska beslutsfattare att skärpa ambitionerna för att nå Parisavtalets mål.

”Det innebär permanent ekonomisk skada som är tre eller fyra gånger nivån av skada från den globala finanskrisen 2008, som dessutom fortsätter eskalera”, skriver investerarna i en kommentar.

Aktuell hållbarhet den 10 december 2018

Se även William Nordhaus tal på Nobelbanketten.

Min egen lilla spekulation är att när finansmarknaderna verkligen har börjat förstå vad vi står inför, då kommer vi få se att det börjar hända saker. För finansmarknaderna handlar med risk. Det kan kanske låta flummigt, men förenklat skulle det betyda att de kommer sänka värdet på alla de bolag som är beroende av det vi inte kommer kunna ha imorgon, för att nå klimatmålen. Det vill säga de bolag som är beroende av fossil energi, eller konsumtion av den storlek vi har idag, med mera. Brukar aldrig ge finansiella råd, men vi har redan talat om att placera om våra pensioner och andra investeringar för klimatets skull i hållbara fonder. Det har jag gjort av den anledningen. Min högst personliga tro, är att vi även ska göra det för vår ekonomis skull. Det kommer sannolikt inte ske imorgon att de finansiella markanderna prisar ner bla fossilberoende bolag, men jag blir rätt förvånad om det inte sker. Vad tror ni?

Maria Andark i Klimatklubbens FB-grupp

Samtidigt tvingas franska politiker ta ett steg tillbaka i klimatkampen pga folkets protester. Politikernas balansgång är inte enkel.

Vi behöver hantera de sociala aspekterna av den kommande omställningen om den ska lyckas. Bra exempel finns. I Spanien håller man på att avveckla gruvdriften av kol efter överenskommelser med berörda fackförbund om kompenserande åtgärder. I Kina finns en policy om att lägga nya fabriker, till exempel de som tillverkar solceller, i områden där kolgruvor läggs ner. Dessutom har ju Sverige lyckats med att fasa ut en stor mängd fossilt för bland annat uppvärmning och implementera en hög koldioxidskatt, vilket knappast hade gått utan rättvis politik och tilltro till politiska ledare.

Svenska Dagbladet den 10 december 2018

Alla beslut kan få oönskade effekter. Visst låter det bra med ett bio-värmeverk för att minska beroendet av olja. Samtidigt kan även en sådan investering bli väldigt fel. Exemplet med flis från Brasilien är värt att ha i åtanke när du ser över dina egna investeringar.

I presentationer av det nybyggda bio-värmeverket KVV8 i Stockholm framhålls att biobränslet främst ska komma från flishamnar kring Östersjön vilket innebär restider på någon dag.

Aftonbladet den 11 december 2018

Bolag som utvecklar teknik för elbilar och energilagring mm

Sedan 2014 har jag letat bolag som utvecklar teknik för att underlätta övergången från fossila bränslen. Nedan har jag räknat upp några av dessa bolag samt lagt länkar. Den här gången har jag också varit tydligare med vilka bolag som finns i Cykelaffärens respektive Proethos portfölj.

Jag skulle önska att Proethos förvaltare gjorde en Youtube film och berättade mer om arbetet med att bevaka branschen.

Den senaste börsnedgången har visat hur svårt det är att investera i mindre bolag. Därför överväger Cykelaffären att flytta kapital till klimatsmarta fonder. Proethos är ett av de alternativ vi tittar på.

Detta är näst sista inlägget med länkar till bolag i portföljen. (Här hittar du tidigare och kommande inlägg om Klimatsmarta investeringar.) Den 27 december publiceras ett inlägg om att byta bank. Fortsätt gärna dela med dig av tankar och reflektioner i FB-gruppen Klimatsmarta investeringar så hjälps vi åt att öka medvetenheten.

ABB

Finns i Cykelaffärens portfölj

ABB är ett kraft- och automationsföretag verksamt i omkring hundra länder. Bolagets största marknad är Europa, som står för knappt hälften av omsättningen. Verksamheten är indelad i fem affärsområden:

Power Products: Nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektricitet..

Power Systems: System och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt kraftanläggningar.

Discrete Automation and motion : Energieffektiva produkter för produktivitetsökning, som motorer, drivsystem, generatorer och industrirobotar. Slutkunder finns främst inom industrin samt energi- och byggnadssektorn.

Process Automation: Integrerade lösningar för styrning och optimering till kunder tillhörande energi-, kemi-, läkemedels- samt pappers- och massaindustrin.

Low Voltage Products: Produkter för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning, som lågspänningsbrytare, strömbrytare, kablage, kapslingar och kabelsystem.

Alelion Energy Systems

Finns i Cykelaffärens portfölj

AlelionAlelion utvecklar, låter tillverka och marknadsför litiumjon baserade energilagringssystem för industritruckar. Alelion har världsledande teknik baserad på 10 års erfarenhet av utveckling av litiumjonbaserade energilagringssystem för industriella tillämpningar.

Avanzas bolagsbeskrivning

12 december 2018 

Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i EU-stöd för utveckling av system för intelligent energihantering

Avanzas bolagsbeskrivning

Garo

Finns både i Proethos och Cykelaffärens portfölj

GARO är ett företag som under eget varumärke utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland samt Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden: GARO Sverige och Garo övriga marknader.

Avanzas bolagsbeskrivning

Nobina

Finns i Proethos portfölj

Kollektiva transportmedel – Operatör på kollektivtrafikmarknaden för buss i Norden.

Proethos bolagsbeskrivning

PowercellPowerCell

Finns i Cykelaffärens portfölj

Sweden är ett bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem. Företaget har utvecklat en bränslecellsteknik som används som kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Avanzas bolagsbeskrivning

Rockwool

Finns i Proethos portfölj

Effektiv elanvändning – Tillverkar och säljer produkter baserade på stenull.

Proethos bolagsbeskrivning

SaltX Technology

Finns i Proethos portfölj

Energilagring – SaltX utvecklar och säljer energilagringsteknologi som bygger på vanligt salt.

Proethos bolagsbeskrivning

Tesla Motors

Finns i Proethos portfölj

Elbilar – Amerikansk elbilstillverkare och energilagringsföretag.

Proethos bolagsbeskrivning