Nederländernas cykelinfrastruktur

Ledsystem eller ”cykelpunkter”?

I Nederländerna finns båda delar och det är olika sätt att cykla. På en led kommer du snabbt fram, men du håller dig längs leden. Med cykelpunkter blir cyklingen mer flexibel och lämnar större utrymme för eget utforskande.

Så här beskrev jag cykelskyltarna efter förra årets cykelsemester i Nederländerna.

Det finns tre olika typer av cykelleder/skyltar.

  1. Nationella cykelleder (de två nedersta skyltarna). Här har själva leden ett nummer. Vi följde LF7. Bokstaven a symboliserar att det är den norra delen av leden. Väldigt praktiskt om du kommit bort från leden och hittar den igen så att du inte cyklar i fel riktning.
  2. Knooppunt. Siffrorna står för platsen där du måste välja väg. Vid varje Knoopunt  finns en karta. Oftast är det bara omkring fem kilometer mellan knoopunterna. På kartan anges antalet kilometer mellan varje knooppunt så att du enkelt kan lägga upp din rutt. På bilden ovan står det Knooppunt 64 på en röd skylt. Det innebär att om du cyklar i den riktningen så kommer du till karta 64 (men du är ännu inte på leden).
  3. Röda skyltar är lokala skyltar, ofta med avståndsangivelser. Dessa är enklare att tyda för lokalbefolkningen, men om du läser in dig på kartan kan du ha stor nytta av dessa.
Skylt invid Knoopunt 2 (inringad på kartan med rött). De olika punkterna anges med grön siffra mot vit botten. Avstånd anges med röda siffror.
Skyltarna är inte exakt lika – men systemet var det samma var vi än cyklade i Nederländerna.

Inledningsvis var systemet förvirrande, men när vi hade vant oss uppskattade vi det verkligen.

Här kan du följa med när vi cyklar i Nederländerna.

Möjligheter

Idag har vi nationella cykelleder längs Skånes kuster. Här tar du dig snabbt fram till de olika tågstationerna. Nästa satsning borde vara att bygga ett cykelnät så att du kan ta dig in till Skånes mitt. Förslagsvis börjar man bygga ett cykelnätverk längs Thornqvistzonen, som erbjuder fantastisk natur och varierad cykling. Här passar det Nederländska systemet med punkter och skyltar utmärkt eftersom det finns gott om små slingrande vägar i området.

Varför inte söka projektmedel för att bygga ut ett punktsystem på Söderåsen och sedan utvärdera. Mitt förslag är att man utgår från Stenestad, ungefär som ett liftsystem.

Länkar

Cykelinfrastrukturen i Nederländerna