Bjäre härads hembygdsförening

För många år sedan satt jag i styrelsen för Föreningen Regionalt Resurscentrum i Skåne. Där lärde jag känna Ingrid Thuresson från Båstad. Sedan dess har vi fortsatt hålla kontakten. Ett av hennes många förtroendeuppdrag är att vara ordförande i Bjäre härads hembygdsförening. Trots att vi cyklar så mycket på Bjäre hade jag aldrig hört talas om platsen. Därför passade jag på att besöka Hembygdsparken i samband med styrelsens visionsdag.

Havsutsikt från Hembygdsparken

Frågan jag ställer mig är om det går att skapa en cykeldestination här. Tack vare Kattegattleden kommer många cyklister till Båstad. Tänk om det fanns en plats att samlas på, som caféerna på Gran Canaria där landsvägscyklister träffas och umgås. Samtidigt som det finns cykelverktyg för den som behöver låna.

Diskussionen landade i följande punkter.

Cykelleder

Förutom Kattegattleden håller Region Skåne på att utveckla flera cykelleder som berör nordvästra Skåne. En som går i öst – västlig riktning, Tycho Braheleden från Båstad till Landskrona via Söderåsen och även en längs diagonalen som delar Skåne från Båstad till Österlen.

Ansvarig för ledutvecklingen är Lina Jönsson, som även ansvarar för Sydkustleden.

Lederna är viktiga för att få cyklister att hitta till regionen. Genom varumärkesbyggande kan cyklisterna stanna längre i området.

Cyklister är en lönsam besökare som i snitt spenderar 850 kr/dygn. Sammanlagt omsätter cykelturismen i EU lika mycket som kryssningsturismen. Skillnaden är att cyklisten spenderar det mesta i småskalig verksamhet.

Här kan du läsa mer om cykelleder och skyltning

Cykelservice

För cyklisterna är det viktigt med cykelservice – att det går att få tag på verktyg eller kunna få hjälp om det inträffar en olycka.

I Malmö och Göteborg finns cykelköket – tänk om något liknande skulle kunna utvecklas på Bjäre.

Hur utnyttja befintlig infrastruktur?

Bjärehalvön har massor av småvägar. Varför inte ett projekt för att implementera Nederländernas system med punkter (se förklaring här). Travelshop i Malmö kommer till våren lansera Audioguider för cyklister. Genom olika tema (bronsålder, snapphanar) skulle kunskapen i Hembygdsparken kunna förmedlas till fler. Kanske skulle nya utställningar kunna byggas så att cyklisten väljer att börja och sluta sin tur i Hembygdsparken där det finns möjlighet att fördjupa upplevelsen och kunskapsinhämtandet.

Sweden by Bike har uppgett att deras resenärer söker kunskap på sina upplevelser.

Nu ser jag med spänning fram emot att få höra mer om visionerna för Hembygdsparken i Båstad.

Länkar

Destination Hallandsåsen om Hembygdsparken i Boarp

Program för Bjäre härads hembygdsförening

Bronsåldersgården i Boarp