Älvakaffe i Älvdalen

Trädgårdsmöblerna är utställda på terrassen. Ett runt bord med fyra stolar. Tre meter därifrån ett kvadratiskt bord med två stolar där jag kan sitta och signera böcker utomhus. Sex meter är det till nästa signeringsbord. Det inns inomhus jag möblerat för enkelriktat med avstånd. Sakta infinner sig en inre frid – den jag talade med Malin Lundskog om i torsdags.

Det kommer fungera den 27 juni. Trädgårdarna är enorma – tre stycken runt det här huset – två runt cykelaffären och dessutom ytorna i Folkets Park där utomhusscenen finns. När det spelas på den scenen hörs det i alla trädgårdarna. Jag har inte överlåtit ansvarstagandet åt besökarna – men jag måste lita till att besökarna ser till att hålla avstånden. I annat fall får jag be dem lämna trädgården och avblåsa det fysiska evenemanget. Det digitala kommer att fungera oavsett!

Idag klockan elva till halvett har jag genrep för det digitala eventet. Jag kommer testa att sända både från bordet inomhus och utomhus – läsa prologen och slutordet. Sällskap får jag också över lunchen – alla fall fysiskt i Billesholm. Men först och främst ska jag lyssna på Anna när det är premiär för Älvakaffe i Älvdalen – även där med fokus på distans. (Du kan se filmklipp under dagens händelser på Anna Vilds instagram konto.)

** Här hittar du länken till Älvakaffet på zoom **

Här kan du läsa mer om zoomverktyget

Här hittar du Anna Vilds filmklipp från Tre Björnar i Älvdalen

På cyklat hittar du mina bilder från Tre Björnar

Program för zoomsändningen

PROGRAMMET FÖR DET DIGITALA ÄLVAKAFFET

kl 11 Maryem Nasri hälsar välkomna och berättar om dagens upplägg
ca kl 11.15 Andebark läser Prologen i Oväsen. Agneta Nyholm berättar om sin forskning kring Kvinnohistorier
ca kl 11.30 Lyssnar till när Anna Vild sjunger nykomponerad musik
ca kl 11.45 Andebark svarar på frågor om den digitala festivalen
ca kl 12 Samtal med Anna Vild och Andebark 
ca kl 12.30 avslutningen börjar – Andebark läser tacket ur Oväsen och Anna tar över med Skål för Våren.