Häxprocesser i Rättvik den 13-16 januari 1671

Dessa dagar hedrar vi minnet av Håll Karin, Håll Ingial och Skägg Kerstin som dömdes till döden i Rättvik den 13 januari 1671.

Håll Ingial och Skägg Kerstin kollapsade efter domen, men Håll Karin fortsatte att förneka trots att tre präster gjorde sitt yttersta för att få fram erkännanden.

På söndagen fick kvinnorna erbjudande av en präst att följa med till kyrkan, men Skägg Kerstin och Ingial var för svaga och Karin säger att hon inte har några kyrkkläder. Strax där efter kommer en annan präst in, troligen kyrkoherde Elvius. Han koncentrerar sig på Ingial som då är svagast och försöker förmå henne att bekänna, Så skriver prästen i sin redogörelse 

Då satt dotteren vid sängen, och för att moderen därav icke skulle fatta någon böjelse sig till förstockelse, eller blidka prästerna till medömkan att remittera sin tillbörliga skötsel, bad jag henne att vara tyst .När Ingial hörde detta frågade hon mig om barnen icke skulle få följa henne till rättsplatsen och se hennes avgång. Svarades: måste göra det alla, både unga och gamla, att lära vakta oss för den synden. Hon bad mig trösta dem när det skulle ske och sedan se till deras bästa.” 

Söndagsaftonen testamenterade de sina barn något och sade huru det skulle vara efter deras död”.

På måndagen när det var dags att föra ut de tre kvinnorna till avrättningsplatsen för att man skulle få dem att äntligen bekänna, kom man inte ens utanför dörren. Mellan klockan 8 och 9 samlades i rummet hos fångarna prästen Elvius, befallningsman och så många av allmogen som fick rum. Man sjöng psalmer, läste böner och hörde predikan. Därefter uppmanades fångarna åter till en skarp synda bekännelse, synnerligast Håll Karin som var starkast och fri modigast. Men kvinnorna nekade återigen. Då sjöng man och läste ännu en bön och så följde nya övertalningsförsök utan resultat. Kyrkoherden sade då att det var tid att gå till avrättningsplatsen och pekade på nattvardskärlen. Om de bekände skulle de få nattvarden innan de avrättades. Men inte heller det gav önskat resultat. Då beslöt man att vänta några dagar så att man kunde få besked från högre ort om hur man skulle göra.

Det blev ingen avrättning, men Skägg Kerstin var så svag att hon avled sex dagar efter domen och begravdes den 2 februari. Håll Karin dog i Falun (troligen i fängelset) 1674 och Ingial dog i Nittsjö och begravdes den 23 november 1673 enligt uppgift i dödboken. 

Tack Pia Letalick för mail och berättelser om häxprocesserna i Rättvik!

Länkar

Här kan du läsa mer om häxprocesserna i Rättvik

Här kan du läsa mer om häxprocesserna i Dalarna